Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/35

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


terne P1, P2, P3 med Hensyn til Axen LL. Man tegner først en Tovpolygon (den punkterede) med en vilkaarlig Poldistance h1 (maalt i samme skraa Retning som x1, x2...); denne Tovpolygons Sider afskære paa Axen LL Stykkerne

,

Disse Størrelser betragtes nu som Kræfter, virkende i de samme Linier som P1, P2..., og man tegner en Tovpolygon (den fuldt optrukne) til dem; Kraftpolygonen lader man blive liggende paa Axen LL, Poldistancen h2 maales atter i x-Retningen. Den nye Tovpolygons Sider afskære paa Axen LL Stykkerne:

,

og dens yderste Sider afskære altsaa Stykket

, hvoraf

Inertimomentet er af Dimensionen kg.cm2; en af de tre Størrelser skal følgelig maales paa Kraftmaalestokken, de to andre paa Længdemaalestokken; hvilken der maales som Kraft, er ligegyldigt. h1 maa helst vælges en Del mindre end , h2 kan derimod godt tages en Del større end .

Mohrs Methode. Størrelsen kan ogsaa bestemmes ved den første Tovpolygon alene, idet man kan bevise, at den er proportional med det Areal, der indesluttes af Tovpolygonen, dens forlængede første og sidste Side og Axen LL.

Dette Areal (skraveret i Fig. 30) kan nemlig deles i Trekanter, hvis Toppunkter ligge paa Kraftlinierne, og hvis Grundlinier ere de Stykker , .... (Fig. 30, Pl. 4), der af Tovpolygonsiderne afskæres paa Axen LL. Trekanternes Højder ere: , .... Hele Arealet bliver: