Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/12

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


III. Vridning.
Side
§ 21. Vridning af en ret cirkulær Cylinder 62
§ 22. Deformationsarbejdet 65
§ 23. Vridning af en Cylinder med vilkaarligt Normalsnit 66
IV. Bøjning.
§ 24. Almindelig Behandling af en lige Bjælke med konstant Tværsnit, idet Kraftplanen er en Symmetriplan 73
§ 25. Exempel. En ved den ene Ende indspændt Bjælke 82
§ 26. Fortsættelse af § 24. Nedbøjningslinien som Tovpolygon 86
§ 27. En ved den ene Ende indspændt Bjælke 93
§ 28. En ved begge Ender simpelt understøttet Bjælke 96
§ 29. En ved begge Ender simpelt understøttet Bjælke, der ved Understøtningspunkterne er paavirket af Kraftpar 101
§ 30. En i to Punkter simpelt understøttet Bjælke, der er forlænget ud over Understøtningerne 103
§ 31. Statisk ubestemte Bjælker over én Aabning 105
§ 32. Kontinuerlige Bjælker 119
§ 33. Tværsnitsformer 138
§ 34. Dimensionsbestemmelse ved Hjælp af Nedbøjningerne 145
§ 35. Forudsætningerne for den udviklede Bøjningstheori 149
§ 36. Variabelt Tværsnit 154
§ 37. Bjælker med konstant største Fiberpaavirkning 160
§ 38. Forskydningsspændingerne i et bøjet Legeme 164
§ 39. Forskydningens Indflydelse paa Nedbøjningerne 172
§ 40. Deformationsarbejdet ved Bøjning 178

3. AFSNIT.
MATERIALERNES ELASTISKE EGENSKABER, MATERIALKONSTANTER OG ANDRE FORSØGSRESULTATER.

I. Smedeligt Jærn.
§ 41. Materialprøvernes Resultater i Almindelighed 182
§ 42. Indflydelsen af Prøvestykkets Form ved Trækforsøg 191
§ 43. Gennemsnitsresultater (numeriske) af Forsøgene 197
§ 44. Stød. Tidens Indflydelse paa Forsøgene 209
§ 45. Temperaturens Indflydelse 214
§ 46. Indflydelsen af den kemiske Sammensætning 220
§ 47. Paavirkninger, der overskride Proportionalitetsgrænsen. Hyppigt gentagne Paavirkninger 223
§ 48. Tilladelig Fiberpaavirkning 239
II. Andre bløde Metaller og Legeringer.
§ 49. Kobber, Zink, Bly, Aluminium, Broncer 251
III. Sprøde Materialer.
§ 50. Almindelige Elasticitetsforhold; Træk og Tryk 256
§ 51. Indflydelsen af Træk- og Tryk-Prøvestykkernes Form og Størrelse; Paavirkningsmaaden 261