Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/235

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

§ 46.

221

vi her skulle referere. For at bestemme Virkningen af hvert Stof for sig fremstillede han Legeringer af tilnærmelsesvis rent Jærn og c. 1+12 % af vedkommende Stof, idet alle de andre sædvanlige Indblandinger saavidt muligt bleve holdte borte, og af hver Legering udvalsedes Rundstænger, der underkastedes Trækprøver. Analyser af de enkelte Prøvestykker viste, at der i intet af dem (undtagen naturligvis i den særlige Legering med vedkommende Stof) fandtes mere end 0,03 % Svovl, 0,03 % Phosphor, 0,08 % Silicium (i Manganlegeringen dog 0,37 % Si), 0,04 % Aluminium, 0,14 % Mangan (i Kullegeringen dog 0,28 % Mn.); Kulstofindholdet er nedenfor anført for hver af Legeringerne. I almindeligt Jærn forekommer intet af de nævnte Stoffer dog i saa store Mængder som 1+12 %, saa man kan ikke af Forsøgsresultaterne slutte noget bestemt om Indblandingernes Virkning under almindelige Forhold; men man faar et Begreb om, i hvilken Retning Virkningen af de enkelte Stoffer gaar. Resultaterne i Tabellen nedenfor skulle nærmest sammenlignes med Resultaterne for det valsede Jærn i 2den Linie.

Specialelement Indhold af Elasticitetsgrænse Brudgrænse Forlængelse pr. 5 cm. Kontraktion
Specialelement Kulstof
% % kg./cm.2 kg./cm.2 % %
Jærn, udstøbt 99,82 0,08 2250 3160 16,0 38,8
» valset 99,87 0,04 2260 3430 47,0 76,5
Kulstof 1,35 1,35 7320 9060 5,0 5,6
Nikkel 1,51 0,11 3520 4210 35,3 62,0
Mangan 1,29 0,10 3570 5070 35,0 65,0
Kobber 1,81 0,10 4850 5480 30,5 62,2
Chrom 1,10 0,17 3100 4280 40,0 72,1
Wolfram 1,41 0,08 3150 4280 42,5 76,6
Aluminium 1,85 0,03 2680 4250 35,0 63,7
Silicium 1,94 0,08 3200 4990 36,0 62,4
Arsen 1,57 0,04 2780 4260 28.5 34,1
Phosphor 1,36 0,07 4560 4560 0,0 0,0
Svovl 0,97 0,08 400 400 0,0 0,0

Det ses af Tabellen, at saadanne Mængder som c. 1+12 % ikke have nogen særlig fremtrædende Virkning undtagen for