Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/75

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


,

og ved her at multiplicere den første Brøk i Tæller og Nævner med , den anden med og bortkaste 2den Potens af den lille Størrelse findes:

.

Ovenfor have vi fundet, at Forskydningen i Diagonalplanen er:

,

hvorved

,

og idet :

. (5).

Idet man herved kender Forholdet mellem G og E, bliver Ligning (4) til:

. (4 a).

Sættes m = 4, haves altsaa:

, (6).

m = 3 giver G = 0,375.E, , saa det spiller ikke stor Rolle, om man tillægger m den ene eller den anden Værdi. Man regner gerne m = 4. En Verifikation af disse Resultater ved Forsøg kan bedst iværksættes ved Vridning, hvorom nedenfor. Her skal blot anføres, at Forsøg af Appleby[1], Bauschinger[2] o. fl. med forskellige Sorter smedeligt Jærn

  1. Forsøgene refererede af: Commission des méthodes d'essai des matériaux de construction. Rapport XXXII. T. III., Paris, 1895.
  2. Mittheilungen aus dem mech.-techn. Laboratorium der techn. Hochschule in München. Heft 3.