Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/233

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

§ 45.

219

grænsen sig omtrent konstant; begge voxe langsomt med aftagende Temperatur. Ved 1 Minuts Varighed af Forsøget stiger Flydegrænsen mellem +10° og −65° langt stærkere end Brudgrænsen, og ved −65° falde de to Grænser sammen. At disse to Punkter af Arbejdslinien falde sammen, vil her dog kun sige, at de have samme Ordinat; naar Flydegrænsen er naaet, bliver Arbejdslinien omtrent vandret, Kraften holder sig konstant, indtil Bruddet indtræder, men der foregaar (eller kan foregaa) en betydelig Forlængelse, inden dette finder Sted. Kurven i Fig. 126 for 2—3 Sekunders Varighed af Forsøget har ganske samme Forløb som Kurven for Flydegrænsen ved 1 Minuts Varighed af Forsøget, i alt Fald fra −20° og nedad, og det ligger da nær at slutte, at ved pludselig Paavirkning falde Flyde- og Brudgrænse sammen, naar Temperaturen er under −20°. Hvis dette imidlertid er Tilfældet, kan man let tænke sig, at der paa Grund af Mangel paa Homogenitet kan findes et enkelt Punkt af Prøvestykket, hvor Brudgrænsen kan naas, inden man er kommen op til Flydegrænsen for det øvrige Materiale, og i saa Fald springer Prøvestykket dér uden først at forlænges, viser sig altsaa at være skørt.

Materiale Temperatur Flydegrænse Brudgrænse Forlængelse
kg./cm2 kg./cm2 %
Blødt Nittejærn,
Svejsjærn
+18° 2870 3970 30,2
−20° 2920 4170 29,0
−80° 3040 4270 26,6
Martinjærn,
Skibsbygningsmateriale
+18° 2400 4040 39,5
−20° 2470 4360 38,0
−80° 2970 4520
Thomasjærn,
Skibsbygningsmateriale
+18° 2870 4340 35,3
−20° 3040 4550 33,8
−80° 3200 4620 (31,9)
Fjederstaal +18° 3870 7720 17,7
−20° 4020 8420 15,7
−80° 4440 84400 12,8