Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/39

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


; dernæst lader man disse statiske Momenter virke som Kræfter parallele med x-Axen, og ved en ny Tovpolygon findes da Størrelserne

Kaldes det Stykke, som den 2den Tovpolygons yderste Sider afskære paa x-Axen, c, haves:

.

Vi komme senere (§ 12) til en anden Konstruktion, som i Almindelighed er mere praktisk.

Kender man Centrifugalmomentet Z0 med Hensyn til to Axer gennem Figurens Tyngdepunkt, haves Centrifugalmomentet Zab, med Hensyn til to nye, med de første parallele Axer i Afstandene a og b:

.

Er den ene af Axerne en Symmetriaxe for Figuren (retvinklet eller skævt) og den anden parallel med Forbindelseslinierne for symmetriske Punkter haves Centrifugalmomentet lig Nul; Elementerne xydF er nemlig lige store med modsat Fortegn for to symmetriske Punkter.

Ved Centrifugalmomentet med Hensyn til Axerne i et skævvinklet Koordinatsystem forstaas i Almindelighed , hvor x og y maales i Koordinataxernes Retninger; undertiden regnes dog x og y som de vinkelrette Afstande fra Axerne; her skal det altid forstaas paa den førstnævnte Maade.

§ 12. Inertimomenter og Centrifugalmomenter med Hensyn til Axer gennem samme Punkt; Inertiellipsen, Land's Konstruktion.

For en plan Figur, henført til et retvinklet Koordinatsystem, forudsættes følgende Størrelser bekendte:

Inertimomentet om X-Axen, ,