Teknisk Elasticitetslære/2

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Forfatterens Forlag Kjøbenhavn


Teknisk Elasticitetslære.djvu Teknisk Elasticitetslære.djvu/7 1-2

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.


§ 2. Kræfter i samme Plan og med fælles Angrebspunkt. Ved at sammensætte to af Kræfterne, deres Resultant med en følgende Kraft o. s. fr. Fig. 2. Pl. 1) kommer man til en Kraftpolygon ABCDE, hvor alle Kræfterne er kædede sammen efter hinanden. Linien fra Kraftpolygonens Begyndelsespunkt A til dens Endepunkt E angiver Resultanten af alle Kræfterne i Størrelse og Retning: en hvilken som helst Linie, der forbinder to Vinkelspidser i Kraftpolygonen, er Resultant af de mellemliggende Kræfter.

Resultantens Retning er en saadan, at Kraftpolygonens Omløbsretning bliver afbrudt. Ordenen, hvori Kræfterne anbringes i Kraftpolygonen, er ligegyldig. da det i § 1 saas, at to paa hiinanden følgende Kræfter kunne ombyttes.

Til Ligevægt af Kræfter med fælles Angrebspunkt fordres, at deres Resultant skal blive Nul, altsaa at Kraftpolygonen skal lukke sig. Dette vil være Tilfældet, naar Summen af Sidernes Projektioner paa to vilkaarlige rette Linier er Nul, og stemmer altsaa med den bekendte, analytiske Ligevægtsbetingelse. — Er Kraftpolygonen lukket, vil dens Omløbsretning være uafbrudt; altsaa: naar der er Ligevægt, haves en lukket Kraftpolygon med uafbrudt Omløbsretning, hvorimod en Række Kræfter og deres Resultant danne en lukket Kraftpolygon med afbrudt Omløbsretning.