Teknisk Elasticitetslære/1

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Forfatterens Forlag Kjøbenhavn


Teknisk Elasticitetslære.djvu Teknisk Elasticitetslære.djvu/7 1

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

FØRSTE AFSNIT.
Elementerne af Grafisk Statik.


§ 1. I den grafiske Statik repræsenteres en Kraft i Størrelse, Retning og Beliggenhed ved et Liniestykke. Retningen angives ved en Pilespids eller ved den Orden, hvori de Bogstaver nævnes, hvormed Liniestykkets Endepunkter ere mærkede; Kraften AB virker fra A til B. Kraftens Størrelse angives ved Liniestykkets Længde; ved Afsætning af Størrelsen maa man altsaa gøre Brug af en Kraftmaalestok, der kan være givet derved, at 1cm betyder f. Ex. nts (1cm ~ nts).

Hele den grafiske Statik er bygget op paa Sætningen om Kræfternes Parallelogram eller, som vi hellere ville kalde den, Kræfternes Trekant.

Som man ser, behøver man nemlig kun at tegne Trekanten ABC (Fig. 1, Pl. 1); man afsætter de to Kræfter AB og BC, der skulle sammensættes, efter hinanden og faar da Resultanten som den Linie AC der forbinder de yderste Endepunkter af de to Kræfter.

Ordenen af de to Kræfter er ligegyldig. Resultantens Retning er modsat den Omløbsretning, man faar i Trekanten ved at gaa ud fra Komposanterne.

Ved Krafttrekanten kan man ogsaa opløse en Kraft i to Komposanter f. Ex. med givne Retninger eller med given Retning og Størrelse af den ene.