Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 56

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 173-174

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 56. Andre Midler til Undervisningens Fremme.

Staten søger at fremme almindelig Oplysning og Dannelse, ikke blot ved Indretning af særegne Undervisningsanstalter og Prøver, men ogsaa paa anden Maade, ved direkte Understøttelse af Studerende, saasom til Reiser i Udlandet, s. de aarlige Finantslove, ved at indrette offentlige Bibliotheker, videnskabelige og Kunstsamlinger, og endelig ved at underholde et Nationaltheater, der er henlagt under Kultusministeriet, s. de aarlige Finantslove, Regl. 23. Juli 1856, 28. Mai 1861, 13. Mai 1863.