Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 91

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 286-287

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 91. Fortsættelse.

Med Hensyn til Værnepligtens Afjening inddeles saavel Hæren, som Søværnet i Linie og Forstærkning, hvorimod den ældre Inddeling af Hæren i den staaende Hær og Forstærkningen, af hvilke den staaende Hær atter ind deltes i Linien og Krigsreserven, er bortfalden. Alt udskrevet Mandskab bliver i 8 Aar at henregne til Hærens eller Søværnets Linie, hvilket nu ogsaa gjælder om de saakaldte Militairarbeidere, s. Lovens §§ 21, 22 (Lov 1869 § 38). Hvor lang Tid Liniemandskabet skal ligge til stadig Tjeneste, og hvorvidt det skal indkaldes til Øvelse, beroer paa Organisationsplanen, s. Fdn. 27. Juni 1842 (Lov 6. Juli 1867, 24. Apr. 1868).

I Forstærkningen ansættes de, der have udtjent ved Hærens eller Søværnets Linie, s. Lovens § 32 Nr. 1 (Lov 1869 § 39); dog ere visse Fritagelser indrømmede, s. Lovens § 32 Nr. 1, §48, Resol. 4. Juni 1864 (Lov 1869 §§ 39, 47, 61—63). Om andre Klasser af Personer, der ansættes i Forstærkningen, s. Lovens §32 Nr. 2—6, navnlig Nr. 3 (Lov 1869 § 38, jfr. §§ 32 og 49). [Forstærkningen indkaldes i Reglen kun i Krig eller overordentlige Tilfælde; dog kan Mandskabet forlanges vaabenøvet, forsaavidt dette ikke allerede tidligere er skeet, s. Lovens §§ 33, 34 (Lov 1867 §§ 24—29)). Saavel Linien som Forstærkningen er pligtig at møde ved de af Justitsministeriet anordnede Mønstringer, s. Lovens § 36 (Lov 1867 § 26, Lov 1869 § 46). [Værnepligten kan fremdeles aftjenes ved 8 Aars stadig Tjeneste i Hæren eller ved Søværnet, eller ved 6 Aars stadig Tjeneste i den vestindiske Hærstyrke, udført efter opnaaet 18 Aars Alder; udtræder Vedkommende efter henholdsvis 5 eller 3 Aars Tjeneste, overføres han i Forstærkningen, s. Lovens § 25 (Lov 1869 §§ 40, 60, 62).