Digte 1860/Den jeg venter paa

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Th. Gandrup Kjøbenhavn


E Bøgh Digte 1860.djvu E Bøgh Digte 1860.djvu/7 136-138

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Den jeg venter paa.
Siig mig, hvis De ellers kan,
hvordan jeg skal faae en Mand,
 som er net —
 det er slet
ikke saa aldeles let!
Vistnok har jeg havt en Flok
Friere; men — sælsomt nok! —
 Alle, som
 hidtil kom,
syntes jeg kun daarligt om,
Der var ikke Een, der saae
ud som Den, jeg vented paa.
 Hans Gestalt
 har jeg alt
tænkt mig — saadan halvt om halvt.

Ja, jeg skal beskrive Dem
hans Person og give Dem
 et complet
 ligt Portrait

Ak, det falder mig saa let,
altid for mit Blik han staaer:
høi og rank, med kulsert Haar,
 kjæk Profil,
 trodsigt Smiil,
Næsen lidt i romersk Still,
hvælvet Pande, stolt og fri,
Øjne med Melancholi,
 Poesi,
 Sværmeri
og en heel Deel Andet i

Mandigt Væsen, mandig Gang,
og en Røst som Harpeklang;
 fra hans Mund
 strømmer kun
Viid og Linie hver en Stund;
men forresten troer jeg ej,
har er nogen Engel — nej,
 Gud skee Lov!
 han har dog
ogsaa Feil til Huusbehov:
snart er han saa grum og mørk,
vild og hidsig, som en Tyrk,
 snart saa tam,
 som et Lam,
derpaa kan De kjende ham,


Møder De paa Deres Vei
slig en Mand, saa glem mig ej;
 men maaskee
 De kan see
baade een og to og tre;
gjør mig saa en eneste
lille bitte Tjeneste:
 Spørg blot hver
 En især,
om han er Miljonær,
Gi’er saa Nogen „Ja“ til Svar,
saa er hele Sagen klar,
 Resten maa
 gjerne gaae,
han er Den, jeg venter paa.