Digte 1860/Hr. Madsens Vise

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Th. Gandrup Kjøbenhavn


E Bøgh Digte 1860.djvu E Bøgh Digte 1860.djvu/7 110-112

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

En ny Vise
om hvorlunde Hr. Madsen rejste bort og kom
hjem igjen.
Sjunges omtrent som Capt. August von Smithens Vise og klinger vel til alle Instrumenter, især til Punscheglas.
:,: Herr Madsen :,: det var en fiffig Fyr
til Lyst og til Trøst og til Fryd og til Gammen,
skal jeg nu fortælle Jer Allesammen
:,: hvorledes :,: han drog paa Eventyr.

:,: Her gik han :,: og var i slet Humeur,
hans niende Kjæreste havde faa’t Nykker
og giftet sig med en afskyelig Brygger —
:,: og det maa :,: dog kaldes en Malheur.

:,: Og ærgret :,: han blev hvert Øjeblik.
Ja, knap det begyndte at dages, førend
hans Rykkere trommed Reveille paa Døren —
:,: og det er :,: slet ingen rar Musik.


|: Hans Hjemkomst :| see den var nu galant

:,: En Morgen :,: han sad og drak Thee —
da sprang han iveiret og slog sig for Panden
og vælted Maskinen og Koppen og Kanden
:,: og raabte :,: „Der fik jeg en Idee! —

:,: I tre Aar :,: jeg gik som Volontair! —
den Stilling er jeg nu forskrækkelig kjed af,
og Lønnen — den skal man just ej blive fed af —
:,: Jeg troer jeg :,: vil være Millionair!«

:,: Saa drog han :,: til Californien.
Derovre i Floderne laa han og pjadsked
og graved og roded og skylled og vasked
:,: i tre Aar :,: før han kom hjem igjen.

:,: Der fandt han :,: en Pokkers Mængde Guld,
det Meste var rigtignok Smaasand og Stumper,
men dog var der ogsaa forsvarlige Klumper,
:,: og hver Dag :,: han fik sin Pose fuld.

:,: Hans Hjemkomst :,: see den var nu galant!
Han sad i en Droschke med fire Fuxer,
Frakke af Sølv og forgyldte Buxer.
:,: og Knapper :,: af bare Diamant.

:,: En Kone :,: han havde ogsaa faa’t,
til tolv Millioner — og meer — var hun Ejer.
og saa var hun sort som en Skorsteensfejer.
:,: Forresten :,: det klædte hende godt.


:,: To Sønner :,: han førte ogsaa med,
— Se Mutter var kulsort, og hvid var jo Fatter,
og derfor var Børnene ogsaa Mulatter —
:,: men det kom :,: jo ikke Nogen ved.

:,: Til Gilde :,: han bad den halve Stad;
og Rigsdagens Mænd, Magistrat og Borgmester,
og Bispen og tolv af de pæneste Præster,
:,: holdt Taler :,: mens de ved Bordet sad.

:,: Traeteret :,: der blev med Viin og Punsch
og Gjæsterne maatte hans Lykke prise
og En af dem lavede denne Vise
:,: og drak saa :,: Hr. Madsens Skaal tilbunds.