Mangors Kogebog for smaa huusholdninger/Drikkevarer

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Drikkevarer.[redigér]

Naar Rum, som helst maa være Jamaica Rum., skal afbrændes, kan den bedst tændes ved at komme lidt Rum eller Cognac i en Ske, antænde det og holde Skeen ned i det, som skal afbrændes, hvorved dette strax fænger, og jo mere man rører omkring i det Brændene, jo bedre brænder det. Dersom det brænder for længe, saa det kan befrygtes, at der gaar for megen Kraft tabt, kan det slukkes ved at ophøre med at røre. Hvad der skal afsies for at blive klart, hældes igjennem en Gelee-Pose eller en Sigte, hvori der er lagt et Stykke graat Papir eller Lærred.

Moselvin-Punsch.[redigér]

Hertil bruges 4 Flasker Moselvin, ½ Flaske Burgundervin, ½ Flaske Champangne, 40 Lod (1 Pund 25 O.) hvidt Sukker og noget fin Frugt, som f. Ex. Jordbær, Himbær, Ferskner eller Saft af omtrent 3 Appelsiner. Sukkeret, 1 Flaske Moselvin og Frugterne, skaarne istykker, hensættes samlet og tildækket i en Terrin, hvor det bliver staaende at trække i 4 à 5 Timer. Kort før Punschen skal benyttes, afsies dette og blandes med den øvrige Vin, røres godt om og fyldes paa Karafler eller Flasker. Punschen heraf har en behagelig Smag og er ikke meget stærk.

Punsch af Arak eller Rum.[redigér]

1 Flaske Arak, Saften af 4 à 5 Citroner og ¾ Pund (75 O.) hvidt Sukker staar tildækket i 1 Timestid, da skjænkes 3 Pægle kogende Vand deri. Punchen bliver bedre, naar Sukkeret koges i Vandet, indtil det er afskummet, og hældes kogende i Arakken.

Stærk, kold Punsch.[redigér]

1 Flaske Madeira, 1 dito Rhinskvin, 1 dito ung Vin, 1 dito Arak eller Rum, 2 Flasker kogt koldt Vand, Saft af 2 Citroner og saa meget stødt, hvidt Sukker, at Pundchen bliver sød. Saasnart dette er sammenblandet, hældes det paa Flasker. Det gjør Punschen behagelig, at komme en Flaske Champangne deri.

Kogt Punsch.[redigér]

1 Pund Melis hugges i mindre Stykker, sættes paa Ilden med 1 Pot Vand og koges, indtil det er skummet og blevet klaret, da hældes 1 Flaske hvid Rum, som gjerne kan være simpel, deri, og naar det perler ved Siderne, uden dog rigtig at koge, ages det af Ilden. Saften af 6 Citroner presses igjennem en Sigte, og den hede Punsch hældes derigjennem i Citronsaften. Den drikkes varm eller hensættes tildækket, til den er kold, og hældes da paa Karafler. Af Dette Qvantum Rum bliver Punschen ikke meget stærk. Denne Punsch bliver mere velsmagende, naar man istedetfor Citroner tager en Flaske Garves.

Afbrændt Punsch.[redigér]

1 Flaske helst hvid Rum, 1 Flaske Graves og 1 Pund Melis sættes ved Varmen, til dette er smeltet, hvorefter det afbrændes. Saften af 1 eller 2 Citroner og 4à 5 Pægle kogt kold Vand kommes tilsidst deri.

Appelsin-Punsch.[redigér]

kan tillaves ligesom Ovenstaaende, men naar den er afbrændt, kommes Saften af 3 Appelsiner og Skallen af 1, afreven paa et Stykke Sukker, deri. Denne Punsch kan ogsaa laves uden at afbrændes. Man river da Skallen af 3 Appelsiner og 1 Citron paa Sukker og opløser det i Saften af 6 Appelsiner og 2 Citroner, hælder det igjennem Sigten tilligemed 1½ Flaske hvid Vin, ½ Flaske Rum, 1 Pot kogt Vand og, om man ynder det, 4 Theskeer stødt Vanille. Det sættes paa Ilden med 1 Pund Melis, men tages af, naar det perler ved Siderne; koge maa det ikke og kan drikkes baade varmt og koldt.

Melke-Punsch.[redigér]

Saften af 8 og Skallen af 2 Citroner, 2 Flasker Arak eller hvid Rum, 2 Pund Melis og 2 Potter hedt Vand sættes samlet paa Ilden; saasnart det koger, hældes 1 Pot kold Melk deri, det røres vel om, og naar det atter koger og er adskilt, hældes det igjennem Gelee-Posen. Naar det er løbet lidt igjennem, og dette ikke er klart, hældes det igjen i Posen, hvilket gjentages, indtil det Gjennemløbne er fuldkommen klart. Punschen hældes paa Karafler og drikkes kold.

Is-Punsch.[redigér]

3 Flasker Champagne, Saften af 3 Citroner og 6 store Appelsiner, Skallen af 1 Citron og 2 Appelsiner, som er afreven paa ½ Pund (50 O.) Melis, der først er hugget i mindre Stykker, hensættes samlet og tildækket, indtil Sukkeret er smeltet. Derefter hældes det i Frysebøssen, Laaget lægges paa, og den sættes i en Balle med Is, blandet med stort Salt, hvor den jævnlig dreies og rystes. Punschen maa af og til omrøres, men Laaget igjen lægges paa. Efter et Par Timers Tid er den i Almindelighed frosset nok, og da røres ½ Pægel Rum, 14 til stivt Skum pidskede Æggehvider og saa meget stødt Sukker, at den bliver tilpas sød, deri. Den maa strax serveres. Hviderne kunne undværes, og da røres blot Rummen og Sukkeret deri, naar det er frosset. Punschen kan laves af halv Champagne og halv Graves-Vin eller alene af Graves, men bliver naturligvis ikke saa god deraf.

The-Punsch.[redigér]

Aa ½ Lod (1½ O.) The skjænkes 1 Pægel kogende Vand, hvormed den staar paa lidt Gløder for at trække, dog uden at maatte koge.1 Pund hvidt Sukker, Saften af 3 Citroner, 3 Pægle Rum og 1½ Pægel Rødvin hensættes tildækket ved Varmen, indtil Sukkeret er smeltet, da skjenes den varme The igjennem Thesien derpaa tilligemed ½ Pot kogende Vand. Den drikkes varm og bliver temmelig stærk.

Ægge-Punsch.[redigér]

2 Potter Vand sættes paa Ilden med et Pund hvidt Sukker eller Puddersukker; naar det koger og er skummet, kommes 1 Pot Rum, som gjerne kan være simpel, og Saften af 6 Citroner deri, og naar det perler ved Siderne (det maa ikke koge), hældes det langsomt, under stadig Pidsken, i 20 Æggeblommer, som først ere rørte tykke og hvide. Den drikkes varm.

Ægge-Punsch med Rødvin.[redigér]

Naar 8 Æggeblommer ere rørte hvide med 1 Pd. Hvidt Sukker, kommes næsten 1 Pægel Rum deri. 4 Flasker Rødvin sættes paa Ilden med et Par Stykker Kaneel og nogle faa Nelliker; naar det koger, hældes det under stadig Pidsken i Æggene. Punschen kan ogsaa sættes igjen paa Ilden og pidskes stadigt, indtil den begynder at koge, da maa den strax ophældes for ikke at skilles ad. Den drikkes varm.

Dreisus[redigér]

laves paa samme Maade, kun kan man udelade Rummen om man vil.

Ægge-Punsch med Øl[redigér]

tillaves ligesom Ovenstaaende og med samme Forhold af Æg, Sukker eller Rum; men istedetfor Vin tages 2 Potter godt Hvidtøl. Drikkes varm.

Cardinal.[redigér]

Skallen tilligemed alt det Hvide tages af 4 Pommerantser, hvilke derefter overskæres og sættes, med ganske tyndt afskrællet Skal af den ene, i 3 Pægle Garves-Vin. Naar det har staaet tildækket til næste Dag, afsies det og blandes med 2 Flasker Garves, 1 Flaske Madeira, 1 Flaske Champagne og 1½ Pund stødt hvidt Sukker. Det fyldes paa Flasker og proppes. Cardinalen bliver bedst, naar Sukkeret først er kogt med 1½ Pægel Vand, indtil der er skummet og blevet klaret, sædvanlig i et Qvarteer. Det afkøles før Vinen hældes paa.

Simpel Cardininal.[redigér]

Det laves ligesom Biskop, men af hvid Vin, helst Rhinskvin.

Biskop.[redigér]

Til hver Flaske Vin tages ¼ Pægel Rum, ¼ Pd. (25 O.) helt Melis og to smaa Pommerantser, af hvilke Saften fuldkomment udpresses med en Citronpresse og hældes igjennem en Sigte paa Sukkeret; Vinen skjenkes igjennem Sigten og tilsidst ¼ Pægel koldt Vand. Skallen af ¼ Pommerants skrælles saa tyndt, at aldeles intet af det Hvide er derved, og kommes i Biskoppen, som staar tildækket i nogle Timer, førend den fyldes paa Flasker og proppes.

Afbrændt Rødvin.[redigér]

Vinen sættes paa Ilden med hvidt Sukker efter Smag og nogle Stykker Kaneel; naar den koger, antændes den og omrøres godt. Saasnart den har ophørt at brænde, kommes lidt kogende Vand deri, hvorefter den ophældes og drikkes varm.

Sangarie.[redigér]

3 Flasker Rødvin, 1 Pot Vand, 1 reven Muskatnød, ¼ Lod (7 Ort.) heel Kaneel og hvidt Sukker efter Smag sættes samlet paa Ilden for at faa et stærkt Opkog, hvorefter det ophældes og tildækkes. Naar det er koldt, afsies det, fyldes paa Flasker og er en behagelig Drik paa Bal.

Rødvins-Toddy.[redigér]

1 Flaske god Rødvin hældes paa 20 Lod (62 O.) hvidt Sukker og hensættes tildækket paa en varm Ovn eller Kakkelovn ½ Timestid, indtil Sukkeret er smeltet, da skjenkes ½ Pot kogende Vand deri. Den drikkes varm.

Melk med Rum.[redigér]

1 Pot nymalket Melk sættes paa Ilden, og naar den koger stærkt, kommes ½ Pægel Rum langsomt deri tilligemed hvidt Sukker eller Puddersukker efter Smag. Naar Melken derefter begynder at perle ved Siderne (den maa ikke koge igjen), ophældes den, og ganske lidt Salt kommes deri. Den drikkes varm.

Ølost.[redigér]

2 Potter Melk og 3 Pægle Øl koges hver for sig, i Øllet kommes Sukker efter Smag. Naar begge Dele koge, hældes først Melken op, og derpaa kommes Øllet langsomt, under idelig Pidskning deri.

Limonade.[redigér]

¾ Pund (75 O.) hvidt Sukker koges i et Qvarteerstid med 1 Pot Vand, indtil det er skummet og blevet klart, da afkøles det og kommes tilligemed Saften af 2 Citroner i en Flaske hvid eller rød Vin. Vil man ikke koge Sukkeret, maa dette smeltes ved at skjenke Vandet kogende derpaa. Naar det er blevet koldt, hældes det tilligemed Citronsaften igjennem Sigten i Vinen. Limonaden kan laves med mindre Vin, men da tages mere Citronsaft. Den kan ogsaa blive velsmagende med ½ Flaske Vin, ligesaa meget syltet Saft, især Himbærsaft, mindre Sukker og 1¼ Pot Vand.

Kirsebær-Vin.[redigér]

2 Pund sorte Kirsebær stødes, saa at Stenene gaaa itu, og blandes med en Haandfuld stødte Mandler, Kaneel, 1 Flaske Gammelvin og hvidt Sukker efter Smag, og staar saaledes tildækket i 24 Timer. Derefter afsies det, kommes paa Flasker og proppes godt. Den kan være god Aaret om, naar den opbevares paa et koldt Sted.

Kirsebær-Ratasia.[redigér]

2 Pund sorte Kirsebær stødes, saa at Stenene gaa itu; ½ Lod (1½ O.) bittre Mandler eller Ferskenkjærner, 1 Lod (3 O.) Kaneel og ½ Lod (1½ O.) Nelliker stødes og blandes med Kirsebærrene tilligemed 1 Pund hvidt Sukker, ½ Pot Cognac og 2 Potter Garvesvin. Det staar tildækket i et Par Dage og maa ofte omrøres, hvorefter det afsies, fyldes paa Flasker og proppes.

Kirsebær-Brændevin.[redigér]

1 Pund sorte Kirsebær stødes, blandes med 8 Lod (25 O.) hvidt Sukker, ½ Lod (1½ O.) Kaneel, ½ Lod (1½ O.) Nelliker, ligeledes stødt, og 3 Pægle Rum eller Cognac. Det hensættes tildækket i 4 Dage, omrøres ofte, afsies, fyldes paa Flasker og tilproppes.

Kirsebærliqueur.[redigér]

8 Pund Kirsebær (gode, modne Madbær) mases, saa at alle Stenene ere itu, derpaa kommes hele Massen paa et Anker eller en Dunk, saa stor, at det kan rystes ud deraf, og som kan lukkes godt til. Paa denne Masse kommes 5½ Pot Rum eller fransk Brændevin; det tilproppes og omrystes godt i 3 à 4 Dage, derpaa sies det igjennem et uldent Klæde; man kan komme lidt Vand paa Bærrene for at afpresse dem den sidste Kraft. Ankeret skylles og Massen tilligemed 4 Pund finstødt Kandis eller Melis kommes atter paa, tilproppes og omrystes, til Sukkeret er opløst. Er det ikke klart nok, kan man sie det igjennem et fint linnes Klæde. Det hældes paa Flasker og er færdigt. Paa samme Maade laves Solbær- og Himbær-Liqueur.

Ribs-Liqueur.[redigér]

½ Pot hvidt Rum sættes paa Ilden med 1 Pund stødt Sukker; naar det koger, ophældes det, og naar det er fuldkommen koldt, røres ½ Pot raa Ribssaft samt Skal og Saft at en liden Citron deri. Det tildækkes og staar til næste Dag, da hældes det i en Pose, som maa være af temmelig aabent Lærred, Shirting eller Netteldug. Da det kan behøve at hænge til Dagen efter for at være afløbet, maa Liqueuren efterhaanden fyldes paa Flasker og proppes. Heraf bliver omtrent ½ Pot Liqueur.

Frugt Liqueur.[redigér]

2 Potter Rum, helst Jamaica-Rum, kommes paa en Krukke, deri kommes al Slags Frugt, ligesom den om Sommeren modnes, som Jordbær, Stikkelsbær, o.s.v., tager man Æbler, maa de skrælles og skæres i smaa Stykker. Krukken tildækkes med et Laag, som slutter godt. Hvergang man kommer noget Frugt deri, røres godt om. Naar der om Efteraaret ikke er mere Frugt at faa, hældes det Hele paa et Dørslag og aftrykkes godt, derefter hældes det igjennem en Sigte, hvori der er lagt et Stykke Netteldug. Saften blandes derpaa med Sukker efter Smag, og naar det er smeltet, fyldes det paa Flasker. Til 2 Potter Rum kan der tages 6 à 8 Lod (19 à 25 O.) Frugt af hver Slags. Naar Bærrene ere godt aftrykkede kunne de koges med Puddersukker og blive velsmagende; de kunne godt bruges i Grynsuppe.

Solbær-Rum.[redigér]

Til hvert Pund pillede Bær tages 1 Pot Rum og et lidet Stykke Kaneel; dette hensættes paa Krukker eller Flasker, tildækkes og staar i 4 à 5 Uger paa et tørt og varmt Sted. Derefter optages Bærrene, stødes og afvrides i et Klæde. Denne afvredne Solbær-Rum blandes med den, hvoraf Bærrene ere optagne, og med Sukker efter Smag, omtrent ¼ Pund (25 O.) hvidt Sukker til hvert Pund Bær (der kan bruges godt, lyst Puddersukker, men deraf tages lidt mere), og hældes derpaa igjennem en Gelee-Pose, kommes paa Flasker og proppes. Har man en større Portion at tillave, kan man komme Bær, Rum, Sukker og Kaneel paa et Anker, sætte Spundset deri, ryste det dagligt i 14 Dage og lade det ligge ligesaa længe ganske stille, hvorefter det aftappes.