Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/113

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


er af en dansk Fod og Vægten X}ITS af et kølnsk Pund.

Halvskillinger. Ifølge Bekjendtgjørelse af 18de Juni 1857 udmøntes de af samme Sammensætning som Enesteskillingerne; Diametren y\j Fod og Vægten af et kølnsk Pund. c) i Guld:

Christiansdorer eller Frederiksdorer. Ifølge Forordning af 3die Febr. 1827, gaaer der af enkelte Christiansdorer 35^ Stk. paa en Mark Brutto. Fiinheden er 21 Karat 6 Green. Dobbelte udmøntes i samme Forhold. Af en Mark fiint Guld kølnsk Vægt, udmøntes der altsaa 39]f Stk. enkelte Christiansdorer, og naar vi ansætte Værdien af Guld til 15^ Gang Sølvets, bliver den enkelte Christiansdor Hig med 7 Rdlr. 1 % 12,42 # Rigsmønt. Af Sølv-Skillemønt er Ingen forpligtet til at modtage

mere end 3 Rdlr. ad Gangen, og af Bronze-Mønten ei

over 16 li (Forord. af 31te Juli 1818).

Paa de Dansk-Vestindiske Øer regner man efter

Dollars (Pjastras, Patagons, Pesos) a 100 Cents. 9| Stk.

Dollars udmøntes af 1 Mark fiint Sølv. 1 Dollar er altsaa

Hig 1 Rdlr. 5 $L 6 li Rigsmønt.

5. Om Bandelen med Menter.

Saalænge Mønten befinder sig inden det Lands Grændser, hvor den gjælder som lovligt Betalingsmiddel, kan der ikke blive Tale om at sælge eller kjøbe den. Saasnart den derimod kommer udenfor disse Grændser, ophører dermed dens Evne til at være et almindeligt Byttemiddel. Den er ikke længere nogen Maalestok for Værdien af alle andre Ting, men maa selv finde sig i at see sin Værdi bestemt i det Lands Mønt, hvor den nu befinder sig. Da nemlig Enhver, som har noget tilgode, kan fordre