Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/115

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


den, der egentlig svarer til dens indre Værdi. At kjende denne indre Værdi er altsaa nødvendigt for den, der skal vurdere Mønten, og herom vil det følgende Afsnit give Oplysning.

6. De vigtigste fremmede Landes Mentsystemer. Belgien, see Frankrig. #

Brasilien. Der regnes efter Milreis å 1000 Reis, og der udmøntes 608,5 2 Milreis af et Pund flint Guld. En Milreis faaer derefter en Værdi af 6 % f li Rigsmønt.

Bremen. Der regnes efter Thaier Louisdor å 72 Grot a 5 Schwarzen. Det lovlige Betalingsmiddel er Guld, og overeensstemmende med en i Slutningen af 1857 emaneret Lov, skal enhver Betaling erlægges i Guld-Kroner, dog kan den ogsaa erlægges i Pistoler, saafremt disse ikke ere udmøntede efter en lettere Møntfod end 84 Stk. pr. Vereinspund, i modsat Tilfælde ophøre de at være tvungent Betalingsmiddel. Kronen, hvoraf der gaaer 50 Stk. paa et Pund f. Guld, regnes = med 8^ Thaler, Pistolen = 5 Th. og Værdien af en Thaler bliver derefter 1 Rdlr. 2 % 12,i3 # Rigsmønt.

China. Man regner efter Tel å 10 Mehs a 10 Kondorin, å 10 Kesch. Kun Skillemønten Kesch er udpræget; ellers benyttes Pjasteren, hvoraf 100 regnes = 72 Teis, hvorefter 1 Tel kan sættes til 2 Rdlr. 3 % 13 li.

England. Man regner efter Pund Sterling (f) å 20 Shillings (s) a 12 Pence (skrives d. af denarius en ringe Mønt i Oldtiden). Det lovlige Betalingsmiddel er Guld. £ 3. 17 s. 10^ d. udmøntes af en Unze Troy, Standard Fiinhed (22 Karat). Et Pund Troy veier 373,2 4 fr. Grammer og saaledes bliver Værdien