Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/145

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Indrømmelse, som her er gjort med Hensyn til Vexler, idet man, ved Overdragelsen af andre Gjeldsdocumenter, ifølge Lovgivningen skal benytte stemplet Papir, og var dette paabudt med Hensyn til Vexler, vilde derved gjøres betydeligt Afbræk i disse Papirers Circulations-Evne, og en meget stor Deel af deres Brugbarhed som Betalingsmiddel derved være berøvet dem.

Et Endossement lyder i Almindelighed saaledes: »For mig at betale til Herr N. N. eller Ordre. Valuta modtaget.« Ordene »eller Ordre« ere dog ikke absolut nødvendige, ligesaa lidt i Endossementet som i Vexlens Text efter Remittentens Navn, og det antages for afgjort, at, selv om disse Ord mangle, vil Endossaten ikke desto mindre være berettiget til at endossere Vexlen videre. Derimod lægger Vexelforord. en stor Vægt paa Ordene »Valuta modtaget«, idet den nemlig siger i sin g 12 »naar Vexlen endosseres til en bestemt Person, bør det udtrykkeligt nævnes, om Endossenten har erholt Valuta, være sig contant eller i Regning. Mangler Tilstaaelse for erholdt Valuta, betragtes Endossementet kun som en Kuldmagt; men indeholder det, at Valuta er givet, uden at bestemme om det er contant eller i Regning, saa formodes det første«.

Som Følge heraf skjelner man imellem det fuldkomne og det ufuldkomne Endossement. Fuldkomment er Endossementet, naar deri findes Tilstaaelse for erholdt Valuta, og et saadant Endossement gjør Endossaten til Eier af Vexlen. Ved et ufuldkomment Endossement derimod, gjøre vi blot vor Eftermand til Fuldmægtig, d. e. vi overdrage ham paa vore Vegne at 6kaffe Penge for Vexlen, men vi fraskrive os ingenlunde vor Eiendomsret til Vexlen, og kunne altsaa, naar vi ville, forlange den tilbage. Ikke desto mindre antages det dog, at Endossaten efter et saadant Endossement er berettiget til at transportere Vexlen videre, da vor Fuldmagt maa