Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/144

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Vexel ikke bliver præsenteret til Accept i rette Tid. Desuagtet vilde de her berørte Lovbestemmelser ikke kunne undværes, da en ligegyldig Ihændehaver ellers kunde paaføre sine Medforpligtede i Vexlen Tab, der kunde have været undgaaede ved en betimelig Præsentation. I det Tilfælde nemlig, hvor Trassenten gaaer fallit nogen j Tid efter, at han har udstedt Vexlen, vil som oftest Trassaten, naar han er vidende derom, vægre sig ved at acceptere, og den større Sikkerhed, som der ved hans Accept vilde være vunden for Vexlen, altsaa gaae tabt, maaskee blot fordi Ihændehaveren har nølet med Præsentationen.

7. Om Endossementer, fuldkomne, ufuldkomne, in blanco. Fri for Giro. Alonge.

Ved Endossement forstaae vi den skriftlige Paategning paa Vexlens Ryg- eller Bagside, hvorved Vexeleieren overdrager den til en Anden. Navnet »Endossement« kommer af det italienske «in dosso ell. dorso«, som betyder »paa Ryggen« og er gaaet over i flere Sprog (Indossement, Indorsement). At endossere Vexlen, er altsaa ved en skriftlig Paategning paa dens Bagside at overdrage den til en Anden. Dette kaldes ogsaa ofte at girere Vexlen, hvilket kommer af det fremmede Ord »Giro«, som betyder Kredsløb, idet nemlig Vexlen sættes i Circulation ved Hjælp af denne Paategning. At den, der overdrager Vexlen til en Anden, kaldes Endossent og den, til hvem Vexlen overdrages, Endossat, have vi allerede paa et andet Sted anført. Endossenten benævnes ogsaa ofte Cedent eller Girant og Endossaten Cessionarius eller Girat.

Ifølge Forord, g 12 »kunne Vexler overdrages eller endosseres ved en simpel Paaskrift paa samme uden nogen særskilt Transport.« Det er en særegen