Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/155

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

er. Ansee vi ikke bemeldte Person paalidelig nok i denne Henseende, da tør vi ikke indlade os med ham.

Hvad der er sagt med Hensyn til en Paategning om, hvor den accepterede Prima findes, gjælder ogsaa for Copier; paa Foden af disse sætter man Ordene: »Original til Accept hos Herr N.N.« Ligeledes bør man i Copiens øverste venstre Hjørne sætte Ordet «Copi«, for at de fremtidige Ihændehavere strax kunne blive vaer, at det ikke er nogen original Vexel.

Naar man har udstedt en Vexel i Prima, Secunda og Tertia, da kan hvilketsomhelst af disse Exemplarer forlanges accepteret. Er Vexlen derimod udstedt i Original og en Copi taget deraf, da kan kun førstnævnte forlanges accepteret; thi da Copien mangler Udstederens egenhændige Underskrift, vil Trassaten ikke kunne forpligte sig til at betale denne.

Naar Acceptanten ved Forfaldstid skal indløse en Vexel, hvoraf der har været benyttet flere Exemplarer, da maa han have baade det accepterede og det girerede Exemplar udleveret. Det første indeholder nemlig hans Forpligtelse til at betale, og det andet Vexeleierens Ret til at qvittere for Beløbet; begge Exemplarer ere altsaa nødvendige.

Den Vexeleier, der sender et Exemplar af Vexlen til Accept, maa naturligviis henvende sig til en Person paa det Sted, hvor Trassaten boer, og af ham forlange, at han foreviser Vexlen for Trassaten. At sende Vexlen til Trassaten kan kun undtagelsesvis tænkes muligt. En Forpligtelse til at besørge Vexler accepteret, kan vel ikke ligefrem paahvile Nogen; men har man tidligere besørget lignende Forretninger for den, der nu sender en Vexel, da tør man næppe undslaae sig, medmindre man forinden har underrettet Vedkommende om, at man ikke længere vil befatte sig dermed. Under alle Omstændigheder maa det være Pligt for den, til hvem en Vexel sendes for at