Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/189

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

det vil sige, at Coursen paa Hamborg er 199, da at vide, at denne Notering gjælder for 300 Bcomk.*)

Ligesom en Priiscourant er en Fortegnelse over de i Øieblikket gjældende Varepriser, saaledes. er en Coursseddel en Fortegnelse over de i Øieblikket gjældende Courser.

Penge- og Vexelcoursen siges at være pari**), naar det Beløb, som man i sit eget Lands Mønt erholder for den fremmede Mønt eller for en Vexel lydende paa fremmed Mønt, netop udgjør saa meget som svarer til Møntens Indhold af ædelt Metal. Vi sige derfor, at Coursen paa Hamborg er pari, naar den staaer i 200, fordi 200 Rdl. dansk Rigsmønt nøiagtigt indeholde samme Qvantum flint Sølv som 300 Mark Hamborger Banco. Overfor Lande, som ikke benytte Sølv som lovligt Betalingsmiddel, kan der for Danmarks Vedkommende ikke være Tale om nogen Pari-Cours. Ved Coursen paa Actier og Obligationer kalder man Noteringen pari, naar den staaer 100, fordi der i Reglen noteres Cours for en Actie eller Obligation paa 100 Rdl. eller Lstl. eller Mark Banco; dog er det ogsaa undertiden Tilfældet, at Noteringen gjælder et Papiir, der ikke lyder paa en rund Sum, i hvilket Tilfælde Coursen kaldes pari, naar den svarer til Papirets Paalydende.

2. Om Penge- eller Møntcourser.

Som allerede bemærket i femte Capitel blive Mønter en almindelig Handelsvare (ophøre at være »Penge«), naar de komme udenfor det Lands Grændser, hvor de høre

  • ) Man siger undertiden, at Coursen paa Hamborg er 199%. hvilket maa forstaaes saaledes, at disse 199 gjælde for 100 Thaier Banco.

"*) Agio betyder Opgjæld a: over pari; damno o: under pari. Istedetfor Agio benyttes ogsaa ofte Ordet Præmie eller Bonus, fornemmelig dog ved Statspapirer.