Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/190

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

hjemme. I saadanne Tilfælde noteres der Cours paa dem, enten pr. Stykke eller al marco. Noteres Prisen pr. Stk., da underforstaaes, at hvert Stykke skal være fuldvægtigt, og dette kalder man at sælge Mønten al peso, paa Dansk »efter Vægten«, fordi, som bemærket, Noteringen, skjøndt gjældende pr. Stykke, dog tillige forudsætter, at den rette Vægt er tilstede. Al marco betyder derimod »efter Marken«; Mark er Navnet paa den Vægt, hvormed de. ædle Metaller veies, og sælges Mønten al marco, vil det altsaa sige, at den fastsatte Priis gjælder for saa mange Mønter, som tilsammen udgjøre 1 Mark Selv eller Guld (flint eller Brutto). Ved saadanne Omsætninger forudsættes i Almindelighed Møntens Fiinhed eller Lødighed som bekjendt; i modsat Fald maa denne saavelsom Vægten undersøges, da begge Dele ere lige nødvendige ved Beregningen. Enten gjælder Noteringen al marco for en Mark Brutto eller for en Mark fiint; ii første Tilfælde tages altsaa intet Hensyn til Møntens Fiinhed eller Lødighed.

Kjøbenhavn har ingen Betydning med Hensyn til Handelen med fremmede Mønter. Prisen noteres her al peso, saaledes som efterfølgende Coursseddel udviser. Derimod spille Hamborg og London en vigtig Rolle i denne Henseende. Paa begge Steder er det dog fornemlig de Side 118 omtalte Pjastre, der ere Gjenstand for Omsætningen. Prisen paa disse noteres I Hamborg*) saaledes:

Pjastre, Pille, 2 Bco$. 14* li pr. Stk.

do. Sydamerikanske, 2 Bco$L 14 /3 pr. Stk.

") Prisen paa Guld noteres i Hamborg 923 Bco# pr. metrisk Pund iggg fiint, paa Sølv 59J Bco# pr. metrisk Pund fiint • fester Preis-. Paa •Courant- (den i Hamborg virkelig courserende Mønt) noteres Coursen 125, d. e. 125 Mk. Cour. — 100 Mk. Banco. — I London noteres Prisen paa Guld 77 sh. 10£ d.