Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/217

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

Skatteevnen til Syvende og Sidst afhænger. Imidlertid er det ingenlunde hermed sagt, at vi i Befolkningens Tæthed have en altid paalidelig Rettesnor, ligesaalidt som i Statsindtægterne, og det maa kun betragtes som nogen Veiledning til Bedømmelsen af det foreliggende Spørgsmaal, naar vi her give Oplysninger om de vigtigste Staters Størrelse, Folkemængde, indtægter og Gjæld.

Størrelse i [] Miil. Befolkning. Stats-Indtægt i Mill. Rd. Statsgjæld i Mill. Rd. Ialt i Mill. pr [] Miil.

Storbritannien (uden Colonierne) 5,697 30 5,255 650 7,000 Frankrig 9,850 38,2 3,877 670 4,500 Østerrig 11,305 35,3 3,100 75 2,650 Preussen (med de i 1866 annectered Lande) 6,395 24 3,760 213 590 Rusland (det europæiske) 99,283 68 700 650 2,500 Danmark (uden Bilande) 693 1,6 2,306 22 132 Norge 5,719 1,7 290 10 16 Sverrig 8,017 4,2 520 20 50 Nederlandene 641 3,7 6,000 75 725 Grækenland (med de joniske Øer) 910 1,3 1,480 10 70 Spanien (uden Colonierne) 9,215 16,3 1,760 230 1,900 Tyrkiet (det europæiske) 9,542 18,5 1,900 128 620 De nordamerikanske Fristater 166,641 34,5 200 720 5,000

4. Om Handelen med Fonds.

Som allerede omtalt Pg. 75 vil det Tilfælde ofte indtræde, at den der eier en Capital enten ikke forstaaer eller ikke ønsker selv at gjøre den frugtbringende, og at han altsaa, for ikke at lade den ligge unyttig hen, overdrager dens Benyttelse til Andre. Endskjøndt det nu vel