Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/236

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Bankerne yde Samfundet væsentlige Tjenester i mange Retninger. Ved at lade Banken gjemme vore Penge, spare vi os selv den Uro og Fare, som er forbunden med at passe paa dem; den vil altid være et sikkrere Gjemmested end vor egen Casse. Vi undgaae ogsaa derved megen Eleilighed, idet vi langt lettere kunne udfærdige en Anviisning paa en Bank end aftælle Pengene, saasnart det er mere end en ganske lille Sum. Ogsaa befries vi for det Tab som en let tænkelig Feiltagelse fører med sig, ikke at tale om, at man ofte kan faae en falsk Seddel eller Mønt for en god. Alt dette befrier Banken os for; den kan besørge vore Udtællinger baade bedre og billigere end vi selv, hvis Opmærksomhed ofte er optaget af andre Forretninger. — Selve Pengene gaae ikke saa hyppig fra Haand til Haand, naar Bankerne benyttes, og de ville derved kunne gjøre bedre Fyldest i Omsætningens Tjeneste. De Fleste som have Noget tilgode i Banken, betale nemlig med Anviisninger paa denne, og disse Anviisninger træde da istedetfor Mønten. S lid et paa denne bliver derved mindre, og dette er en ligefrem Gevinst for Nationen. »Dersom man kunde anlægge Landeveiene i Luften, vilde den Jord, som nu benyttes til Veie, blive opdyrket eller tjene til andre Øiemed; paa samme Maade ville de Metaller, som spares ved Omsætningen, kunne gjøre Fyldest i andre Henseender.«

2. Om de forskjellige Slags Banker og deres Virksomhed.

Med Hensyn til den forskjellige Maade hvorpaa Bankerne ere grundede, deler man dem i 1) Statsbanker og 2) Privatbanker. Som Navnet antyder, drives de første for Statens Regning, medens de sidste ere private Entrepriser, i Reglen dannede af Actieselskaber.

Med Hensyn til Bankernes forskjellige Virksomhed deler man dem i 1) Girobanker, 2)