Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/249

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

være klart, at Banken ved Hjælp af sit Seddelmonopol disponerer over en Capital paa 13| Mill. Rdl., hvoraf den aarligt indvundne Rente er en Forøgelse i Actionairernes Fortjeneste. Ved Siden af disse 13£ Mill. staaer Actionairernes Capital, ligeledes ca. 13| Mill., og vi kunne saaledes sige, at Bankens Driftscapital udgjør 27 Millioner. Med denne Capital virker nu Banken som Disconto-, Laane- og Depositobank. Den aabner ogsaa Conto-Couranter, der opgjøres 2 Gange aarligt med en Rentegodtgjørelse af t°/0 pro anno, som dog bortfalder, saafremt den er under 15 Rdl. Forøvrigt vil efterfølgende Opgjørelse give et Begreb om Omfanget af dens Virksomhed. Den 2den Juli 1869 var Status saaledes:

A c ti ver.

Rdl. Sk.

Laan i faste Eiendomme 5,910,976. 46.

Laan mod haandfaaet Pant:

a) ved Banken . . . 8,305,622. 10

b) ved Filialerne . . 2,149,720. •

10,455,342. 10.

Forskjellige Activer 5,839,153. 48.

Diverse Debitorer 631,205. 94.

Rigsmønt-Vexler:

a) ved Banken. . . 5,434,982. 65

b) ved Filialerne . . 1,863,520. 64

Fremmede Valutaer:

a) ved Banken. . . 2,955,995. 94

b) ved Filialerne . . 246,480. 43


7,298,503. 33.

3,202,476. 41.

11,226,321. 37.

Rdl. 44,563,979. 21