Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/250

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

Passiver

Seddelgjæld 23,400,000. - Conto-Couranter 2,772,108. 36. Obligationsgjæld m. M. 1,864,080. 81. Indlaan 569,224. - Diverse Creditorer 1,338,444. 48. Overskuds-Conto 1,197,411. 81. Actionairernes Capital 12,422,709. 63.

Rdl. 44,563,979. 21.

Nationalbanken har i 1837 aabnet et Bankcomptoi r i Aarhuus og i 1844 en Filialbank i Flensborg. Disse Instituter have dog ikke udfoldet nogen betydelig Virksomhed, navnlig ikke det sidste.

Privatbanken i Kjøbenhavn. Under det Raseri for Banker, som gik forud for Pengecrisen i 1857 fremkom der ogsaa i Kjøbenhavn forskjellige Projekter til Oprettelsen af nye Banker. De døde dog alle hen med Undtagelse af eet, som førte til Grundlæggelsen af ovennævnte Bank. Det var Bestemmelsen, at den skulde have en Actiecapital af 4 Mill. Rigsdaler, men Iveren for at blive Bankactionair var allerede noget kjølnet, da Planen kom frem, og der blev kun tegnet det halve Beløb. Imidlertid blev det vedtaget at begynde med disse 2 Millioner, og det blev senere (i 1864) tilladt Bankbestyrelsen at udvide denne Capital, naar Leiligheden dertil syntes den gunstig. Denne Bemyndigelse benyttede Bestyrelsen allerede inden Slutningen af 1864 og Actiecapitalen er nu 4 Millioner. Den 1ste Novb. 1857 traadte Banken i Virksomhed, og denne har i Forhold til dens Capital været meget betydelig. Hvad der, foruden dens forretningsmæssige Bestyrelse, især har hjulpet den frem, er de store Summer, der indsættes i denne Bank paa kortere eller længere Tid. Foruden Depositoforretningen, driver den en betydelig Disconterings Forretning og gjør ogsaa store Ind