Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/251

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

kjøb af Banco- og Sterling-Vexler. Endvidere laaner den mod haandfaaet Pant og har nogle Gange deeltaget i offentlige Laans Afslutning. Den udsteder endelig Accreditiver paa fremmede Pladser og kortsigtige Vexler betalbare af den selv, som altsaa til en vis Grad kunne betragtes som Papirpenge, men de finde ikke megen Benyttelse. Bankens Actier lyde paa 100 Bdl., men kunde, naar det ønskedes, udfærdiges paa 500 og 1000 Rdl. eller et hvilketsomhelst høiere Beløb, deleligt med 1000. Bankens daglige Forretninger ledes af 2 Directeurer og et Bankraad af 15 Medlemmer, der fører Overtilsynet med og har Overbestyrelsen af Bankens Anliggender. Bankens Status den 30. Juni 1869 fremgaaer af følgende Oversigt:

Debitorer.

Rdl. £ /!

Portefeuille af Rigsmønt-Vexler 5,739,762. 1. 6

do. af fremmede Valutaer ...... 786,424. 1. 3

Udlaan mod Hypothek.............. 5,559,708. 2. 9

Obligations;Conto ... ... 1,141,185. - 15

Omkostnings-Conto 21,775. - 7

Bygnings- og Inventarie-Conto 11,303. 5.11

Forskjellige Debitorer 190,598. 5. 9

Kassebeholdning 493,674. 2. 8

13,944,432. 2. 4

Creditorer.

Rdl. # fi

Capital-Conto 4,000,000. -

Reservefonds-Conto 325,011. 4. 9

Folio-Conto 1,216,976. 5. 4

Indlaans-Conto 2,670,461.5. 2

Conto-Courant-Conto 2,799,431. - 2

Disconto- og Provisions-Conto....... 225,169. 4. 7

Forskjellige Creditorer 2,707,381. - 12

13,944,432. 2. 4