Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/252

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Kjøbenhavns private Laanebank blev stiftet i Aaret 1854 væsentlig med det Formaal at komme Haandværkere og mindre Industridrivende til Hjælp ved Laan og Discontering. Men man fraveg dog snart denne Plan, og udvidede Virksomheden til de fleste almindelige Bankforretninger, uden at have nogen enkelt Stands Tarv for Øie. Den oprindeligt indskudte Capital blev derved snart funden utilstrækkelig, og ved gjentagne Forøgelser var den alt i 1864 bragt op til 1 Mill. Rigsdaler. Det var Øiemedet med den sidste Forøgelse at sætte Banken istand til at oprette et Filial i Malmø, hvilket ogsaa skete. Denne Bank driver Disconto-, Laane- og Deposito-Forretninger. Dens Status var den 30te Juni 1869 som følger:

Activer.
Rdl. Mk. ß
Cassa-Conto 118,878. 1. 8
Rigsmønt-Vexel-Conto 588,823. 4. 2
Udlaans-Conto 588,143. 5. 2
Fremmede Valutaer 52,338. 2.
Fonds-Conto 175,970. 3. 13
Diverse Debitorer 51,486. 5. 6
Ommkostnings-Conto 8,854. 2. 11
Inventarie-Conto 1,250.
1,585,746. 10


Passiva.
Rdl. Mk. ß
Actiecapital-Conto 1,000,000.
Indlaans-Conto 342,967. 5. 13
Folio-Conto 43,946. 3. 15
Diverse Creditorer 135,694. 5. 9
Rente-, Disconto- og Provisions-Conto 41,999. 3
Udbytte-Conto 514. 4.
Reservefonds-Conto 20,275. 5. 14
Gevinst- og Tabs-Conto 346. 5. 4
1,585,746. 10