Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/259

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Laane-, Deposito- og Disconto-Forretninger, udsteder Anviisninger paa sig selv, betalbare 3 Dage Sigt og giver Accreditiver paa sine talrige udenlandske Correspondenter. Af dens Actiecapital ere kun de 4 Sffll. Mk. indbetalte.

England. Englands Bank (Bank of England) blev stiftet i London 1694 af et Actieselskab, som havde erholdt visse Forrettigheder af Regjeringen imod at gjøre denne et Laan af 1,200,000 Lstl., hvilken Sum tillige var Bankens Grundfond, men som dog allerede i 1697 blev forøget til 2,200,000 Lstl. Banken besørger for Regjeringen Renteudbetalingen af alle Statspapirer, giver den Forskud paa Skatter etc., den driver Disconto- og Depositoforretninger og har tillige Eneret paa Seddeludgivelse i London og en Omkreds af 65 eng. Miil. Seddeludgivelsen bestyres af eget Departement, og Seddelmassen maa kun med 14 Mill. Lstl. overstige den Beholdning af ædle Metaller og Mønter, som Seddeldepartementet til enhver Tid er i Besiddelse af. Som Sikkerhed for de 14 Mill. i Sedler henligger i Seddeldepartementet et tilsvarende Beløb i Værdipapirer, hvoriblandt Bankens Fordring paa Regjeringen for ca. 11 Mill. Lstl. De Banken ved Lov paalagte Forpligtelser med Hensyn til Forholdet mellem Metalbeholdningen og Seddelmassen, har det ved enkelte Leiligheder vist sig nødvendigt for en Tid at hæve. Under de voldsomme Criser, som af og til hjemsøge Handelsverdenen, bevirker nemlig den pludselige, næsten totale Mangel paa Tillid, som er disses Særkjende, at Vexler og Anviisninger, ved hvis Hjælp, under almindelige Forhold j en stor Mængde Forretninger afgjøres, blive ubrugelige, idet Alle forlange rede Penge, eller dog Pengesedler. Den circulerende Seddelmasse bliver derved for ringe i Forhold til Omsætningens Behov, og en Forøgelse af denne Masse viser sig under saadanne Omstændigheder som et virksomt Middel til at bringe Tilliden tilbage, hvorfor man gjentagne Gange (sidst i 1866) har grebet ttl