Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/262

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


beskjæftige sig med Seddeludgivelsen. Dens Grundcapital var oprindelig 5 Mill. Gylden, der senere forhøiedes først til 10 Mill. og dernæst i 1840 til 15 Mill. Bankens Sedler lyde paa 25 å 1000 Gylden.

Tiende Capitel.

Om Certepartier.

1. Almindelige Bemærkninger om Skibsbefragtning og

                Befragtningscontraeter. 

Naar man leier et Skib til at føre Gods eller Personer over Søen, oprettes derom en Contract kaldet Certeparti iCertepartie, Charterparty), som underskrives af begge Parter: Leieren eller Befragteren og Skibets Eier eller dets Fører, som benævnes Forfragter. Den betingede Leie kaldes Fragt, og den, der leier Skibet, siges at have befragtet det.

Benævnelsen Certeparti kommer af det latinske Charta partita, paa dansk et »deelt Blad«, og man har givet disse Documenter dette Navn, fordi det oprindelig var Skik og Brug at overskjære dem i Midten, saa at Contrahenterne kunde erholde hver sin Halvdeel. Skibsføreren flk saaledes den ene Deel og Befragteren den anden, og ved Ankomsten til Bestemmelsesstedet lagdes de to Stykker sammen. Denne Fremgangsmaade synes beregnet paa at forhindre Documentets Forfalskning.

I vore Dage udfærdiges Certepartier i to Exemplarer, hvoraf Befragteren erholder det ene og Forfragteren det andet. De udfærdiges i Reglen af Mæglere (i Kjøbenhavn af »Skibsmæglere«), men kunne naturligviis ogsaa udfærdiges af selve de contraherende Parter. Det vil dog