Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/29

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Udfald af et Foretagende saameget desto større. Paa de store Markeder vil Forholdet mellem Tilbud og Efterspørgsel holde sig meest uforandret, følgelig Priissvingningerne være mindst, og derfor kunne disse i Reglen ogsaa betragtes som de fordeelagtigste saavel for Kjøber som Sælger.

Da en Vares Priis er dens Bytteværdi angivet i Penge, og da Penge selv ere en Vare, saa følger heraf, at man for at kunne bedømme, hvorvidt en Vares Priis er forandret i Tidens Løb, først maa være paa det Rene med, om ikke ogsaa Maalestokken for Værdien (Pengene) har forandret sig. Naar man siger, at alle Varer ere stegne eller at alle Varer ere faldne, saa kan dette ikke Være nøiagtigt, thi i første Tilfælde maa der være een Vare (Pengene) som er faldet, og i sidste Tilfælde er denne steget i Bytteværdi. En uforanderlig Maalestok for Tingens Bytteværdi haves nemlig ikke, og dette maa man ei glemme, naar Sammenligning gjøres.


7. Om de forskjellige Former og Betingelser, hvorunder Handelsomsætningen finder Sted.

Med Hensyn til de forskjellige Former og Betingelser, hvorunder Handelsomsætningen finder Sted, lader denne sig inddele paa følgende Maade:

a) Indenlandsk Handel. Vi forstaae herved den Omsætning, som finder Sted mellem Personer, der boe i samme Land, og forsaavidt vi derunder indbefatte alle Omsætninger, hvad enten deres Gjenstand er indenlandske eller fremmede (altsaa indførte) Frembringelser, sees det let, at denne Handel har den største Betydning for Samfundet. Indskrænke vi derimod Begrebet saaledes, at vi kun kalde den Handel indenlandsk, der beskjæftiger sig med Omsætningen af indenlandske Frembringelser, ved Kjøb og Salg i selve Landet, da taber den derved ganske