Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/37

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret


Hvad specielt angaaer Danmarks Indførsel og Udførsel henvise vi til følgende Tabeller over de vigtigste Varer, for Aaret fra 1ste April 1867 til 31te Marts 1868:

Tabel over Indførselen til Danmark af de vigtigere Varer.
Indførte Varer. Qvantum. Deraf igjen udført.
Sukker, Sirup og Mallas 44,400,00 5,400,000
Caffe » 14,300,000 5,300,000
Riis og Riis i Skaller samt Riismeel » 7,900,000 4,100,000
Thee » 568,000 49,000
Tobak ufab. » 4,500,000 277,000
» fabrik » 148,000 215,000
Viin » 3,000,000 483,000
Spirituosa Virtl. 236,000 209,000[1]
Salt, saavel raat som raff. 36,700,000 -
Steenkul » 689,550,000 87,000,000
Manufacturvarer af Bomuld, Hør og Hamp » 8,100,000 615,000
— Silke » 155,000 3,000
— Uld og andre Haar » 2,234,000 77,700
Metaller, raa » 20,000,000 4,766,000
Jern og Staal forarb. » 68,000,000 5,300,000
Andre Metaller forarb. » 1,792,000 -

Danmarks Ud- og Indførsel af Kornvarer.

Udført Indført
Uformalet. Formalet. Tilsammen. Uformalet. Form. Tilsammen.
Boghvede Tdr. 8,094 428 8,522 3,468 3,068 6,536
Byg » 1,245,759 23,659 1,269,418 10,162 267 10,429
Bønner » - - - 335 - 335
Ærter » 19,418 - 19,418 5,831 - 5,831
Havre » 877,262 69 877,331 17,639 784 18,423
Hvede » 326,326 106,862 433,187 74,842 1,217 76,059
Malt » 2,790 - 2,790 490 - 490
Rug » 291,477 72,603 364,080 236,359 1,122 237,481
Vikker » 4,881 - 4,881 242 - 242
Ialt 2,776,007 203,621 2,979,628 349,368 6,458 355,826

Af andre vigtigere Producter udførtes endvidere i samme Aar:

9766 Faar og Lam.
51,969 Oxer og Køer.
44,825 Sviin.
10,619 Grise.
7643 Heste.
40,504 Tdr. Smør
15,384 Tdr. Raps og anden Sæd til Oliepresning.
7,506,787 ℔ Flæsk og Skinker.
2,591,809 » Kjød.
4,311,147 » Huder og Skind.
2,511,717 ℔ Uld.
  1. Herunder Brændeviin.