Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/45

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Varernes Modtagelse (efter Prøve). Varer, hvis Qvalitet ikke let lader sig bedømme efter en Prøve, blive som oftest før Handelens Afslutning undersøgte af Kjøberen, men er dette i Øieblikket ugjørligt, sluttes undertiden Handel paa Besigt, hvorved forstaaes, at Kjøberen kun er bunden ved Handelen under Forudsætning af, at Varernes Qvalitet svarer til hans Forventninger. Herom maa han da snarest mulig erkyndige sig og overfor Sælgeren afgive Erklæring om, hvorvidt Varerne tilfredsstille ham eller ikke.


Andet Capitel.
Om Samfærdselsmidlerne.

Indledning.

Vi have allerede havt Leilighed til at bemærke, at det er Handelens vigtigste Opgave at skaffe Varer fra de Steder, hvor Overflod haves, hen til de Steder, hvor Mangel viser sig. Det nytter Ingen, at en Egn f. Ex. har Overflod paa Korn, og at dette der paa Stedet maaskee Intet er værd, naar samme Egn lider Mangel i andre Retninger; hellere maa man da bytte noget af Kornet bort, hvilket vil drive Prisen iveiret; men naar Beboerne herved kunne deelagtiggjøres i mange hidtil savnede Goder, saa ville de dog være bedst tjente dermed. Det er Samfærdselsmidlerne, der lette den ligelige Fordeling af Goderne; de have derfor den allerstørste Betydning for Handelen, og endskjøndt Kjøbmanden ikke umiddelbart besørger Transporten, betragter han dog de Midler, hvorved Forsendelsen