Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/49

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

byggedes endeel Chausseer paa Sjælland, men derefter gik Arbeidet istaae indtil 1821, da man atter for Alvor tog fat. Vi have nu Chausseer fra Kjøbenhavn 1) over Fredensborg til Helsingør, 2) over Roeskilde, Ringsted, Sorø, Slagelse til Korsør, 3) over Roeskilde, Holbek til Kallundborg, 4) over Kjøge til Vordingborg. Paa Lolland—Falster fra Gaabense til Nykjøbing og fra Gaabense til Guldborg og derfra til Saxkjøbing, Maribo og Nakskov med Sidevei til Nysted. I Fyn fra Slipshaven til Nyborg, Odense, Middelfart med Sidevei til Assens og fra Nyborg til Faaborg og derfra til Bøiden med Overfart til Als. I Jylland gaaer een Vei fra Snoghøi sydpaa til Kolding, en anden fører fra Snoghøi nordpaa til Veile, Horsens, Skanderborg, Aarhuus, Randers, Hobro, Aalborg, Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn. Paa Jyllands vestlige Side fører Veien fra Thisted over Ottesund, Struer, Holstebro, Ringkjøbing og Varde til Ribe. I Jylland findes dernæst to Tverveie, nemlig fra Randers over Viborg og Skive til Holstebro og fra Aarhuus over Silkeborg til Ringkjøbing. Samtlige disse Veies Længde, der alle ere chausserede, udgjør omtrent 180 Miil. Af mindre Landeveie have vi omtrent 620 Miil og endelig en stor Deel saakaldte Biveie, som ogsaa ere grundforbedrede i den nyere Tid.

Medens vort Lands naturlige Beskaffenhed gjør Anlæget af Veie forholdsviis let og billigt, have vi tillige i den lette Adgang til Havet et Fortrin fremfor mange andre Lande, hvor Landtransporten maa benyttes i større Udstrækning end her.

Vor Tid har, hvad Veibygningsvæsenet angaaer, vidst at overvinde selv meget store Hindringer, som Terrainforholdene frembyde; vel opviser vort eget Land, af allerede anførte Grunde ingen Exempler derpaa, men vi behøve blot at see hen til Norge, hvor man i de senere Aar med stor Bekostning har langs Tyrifjordens østlige Kyst og Sandvigselven anlagt den saakaldte Svangstrandsvei,