Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/51

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Locomotiv, forbedrede dets Construction efterhaanden og i 1830, den 15de September, befærdedes den da fuldendte Jernbane mellem Manchester og Liverpool af otte af ham forfærdigede Locomotiver, der ikke alene vare bestemte for Vare- men ogsaa for Persontransporten, og som fuldkomment løste den stillede Opgave.

Siden den Tid have Jernbanerne med utrolig Hurtighed forgrenet sig over hele England, det vestlige Europa og Nordamerika. Ogsaa Rusland har i de senere Aar begyndt betydelige Anlæg. Fra Petersborg udgaaer saaledes til Warschau en Jernbane, som over denne By staaer i Forbindelse med Vesteuropas Baner og tillige udsender to Sidelinier, den ene til Riga, den anden til Kønigsberg. Ligeledes gaaer en Bane fra Petersborg til Moskau, hvorfra den alt er fortsat til Nischni Nowgorod. Fra Moskau paatænkes endvidere en Jernbaneforbindelse med Odessa og Assow; af sidstnævnte er Strækningen fra Moskau til Woronesch færdig, og af den fra Odessa nordpaa har man fuldført Stykket til Olviopel. I de sidste Aar har Sverrig gjort store Anstrængelser i denne Retning: en Hovedbane forbinder Stokholm med Gøteborg og denne sender ved Falkøping en Arm sydpaa til Malmø; desuden findes flere mindre deels selvstændige, deels Sidebaner. Ogsaa Norge, som ifølge sin naturlige Beskaffenhed, frembyder store Hindringer for Jernbaneanlæg, har gjort en Begyndelse, idet man har anlagt en Jernbane fra Christiania over Lillestrøm til Mjøsens Sydspids, og fra Lillestrøm endvidere til Kongsvinger; en anden forbinder Byen Hamar ved Mjøsens østlige Bred med Grundset ved Trondhjemsveien og fra Støren til Trondhjem haves ligeledes en kort Banestrækning. Endelig fører en Bane fra Drammen til Randsfjorden. Man paatænker nu Anlæget af en Banestrækning mellem Grundset og Støren og imellem Hamar og Eidsvold; ved disse tvende Anlæg ville Trondhjem og Christiania komme i