Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/55

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Tunnelen bliver færdig tidligere end 1887 og i denne Henseende ere, som det sees, Udsigterne gunstige for Italien.

Anlæget af Jernbaner medfører Nødvendigheden af at bygge Broer i langt større Omfang end tidligere, da Landeveiene vare Hovedforbindelsesmidlet tillands. Jernbanerne taale nemlig ikke de mange bratte Svingninger eller de hyppige og store Stigninger, som ere almindelige paa Veie, der befærdes med sædvanlige Vogne. Af saadanne Broer, som paa Grund af deres Kjæmpemæssighed og det overordentlige Snille, som Bygmestrene have lagt for Dagen, tildrage sig almindelig Opmærksomhed, skulle vi her nævne »Britanniabroen«, der forbinder Wales med Øen Anglesea og tjener til at føre Chester-Holyhead Jernbanen over Menai-Strædet. Den bestaaer af to uhyre fiirkantede Jernrør, tilsammen 2800 Fod lange, der bæres af 3 kjæmpemæssige Piller og den er 100 Fod over Vandfladen ved Høivande, saa at meget store Skibe uhindret passere under den.


4. Søveie, Floder og Canaler.

Vi have seet at kunstigt anlagte Veie, ja endog Sporveie ere af gammel Oprindelse; ikke mindre gammel er Benyttelsen af Vandveiene. Allerede Phoenicierne, Oldtidens første Handels- og Fabriksfolk, der beboede endeel af Middelhavets østlige Kyst, forstode sig godt paa Skibsfart og grundlagde en Mængde Colonier og Handelsetablissementer rundtom ved Middelhavets Kyster. Deres Skibe vare dog efter Nutidens Begreber høist ufuldkomne, og da tilmed Compasset ikke var kjendt af dem, vare deres Søfolk nødsagede til at følge Kysterne, og naar lange Reiser foretoges, fulgtes flere Skibe ad for at hjælpe hverandre indbyrdes. De skulle imidlertid have været de Første, der passerede Strædet ved Gibraltar.