Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/63

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
Leith 0,9 Millioner
Amsterdam 0,9 »
Cork 0,8 »
Palermo 0,7 »
Venedig 0,7 »
Calais 0,6 »

Danmarks Handelsflaade bestod den 31 Marts 1868 af ialt 3132 Skibe med en samlet Drægtighed af 175,554+12 Tons; heraf vare 80 Dampskibe med 9647 Tons Drægtighed og 4566 Hestes Kraft. Af denne Flaade hørte hjemme i

Kjøbenhavn 381 Skibe, 49087 12 Tons
Det øvr. Sjælld. 545 » 24177 12  »
Møen 26 » 491 »
Bornholm 120 » 5015 »
Falster 43 » 2020 »
Laaland 133 » 5579 »
Fyen 613 » 31722 »
Langeland 134 » 3544 12  »
Ærø 343 » 13522 12  »
Jylland 794 » 40395 12  »


5. Om Postvæsenet.

Postvæsenet danner et særdeles vigtigt Led i den Række af Samfærdselsmidler, som ere nødvendige Betingelser for Handelens Udvikling, og allerede tidligt findes Spor deraf hos de gamle Folkeslag. Perserkongen Cyrus lod (omtrent 540 før Chr.) indrette et Slags Postvæsen, der dog nærmest var beregnet paa at besørge Regjeringens Breve og Effecter. Ligeledes fandtes hos Grækerne og Romerne et ordnet Postvæsen, der dog, som det synes, udelukkende var indrettet for Herskernes Bekvemmelighed, medens Folkene maatte bære Byrderne derved. Ved Siden