Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/90

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


hvorefter 1 Skpd. var 20 Lpd. å 16 Pd. å 32 Lod a 4 Qvintin a 4 Ort, benyttes tildeels endnu.

b) Guld- og Sølvvægten er den kølnske Mark. Bankens og Møntens Mark er 233,8 5 5 Grammer, hvorimod Justeerkammerets, der er afpasset efter Forholdet:

17 M Sølvvægt = 16 M Handelsvægt, veier 235,so«. Ved Beregning af fremmede Mønters Værdi vil imidlertid kun Bankens og Møntens Mark komme i Betragtning. 1 Mark er 16 Lod å 4 Qvin. a 4 Ort å 18 Es (288 Es).

c) Probeervægten, for Guld: lMark å 24Karat a 12 Green (288 Green), for Sølv: 1 Mark å 16 Lod i 18 Green (288 Green).

d) Medicinalpundet er = f afHandelspundet, altsaa 75 Qvint. 1 Pund er 12 Unzer å 8 Drachmer å 60 Gran. Ved Lov af 14Feb. 1868 er detbestemt, at det franske Gram skal indføres som Midicinalvægt og denne Forandring vil indtræde fra 1ste Juli d. A.

e) Kornvægten. Indtil den sidste Tid er Korn bleven solgt efter Maal; men fra Begyndelsen af dette Aar har man saavel i som udenfor Kjøbenhavn begyndt at beregne Prisen pr. 100 Pund. Derimod er Qvaliteten alt længe bleven bestemt ved Vægt. Denne er imidlertid sjeldent den danske Vægt; som oftest udtrykkes den i gamle hollandske Pund, pr. gamle hollandske Zak. Ved at multiplicere den gamle hollandske Vægt med 5 og dividere det Udkomne med 3, faaer man de tilsvarende danske Pund pr. dansk Tønde.

Stykgodsmaal og Maal for Varer, som tæl/es. 1 Læst Kornvarer og 22 Tønder. 1 Læst Steenkul er

18 Tønder. 1 stort Tusinde, hvorefter især forhen enkelte Ting, som Staver, Søm etc. taltes, er 10 Hundreder a 5 Snese. 1 Snees er 20 Stykker. 1 Skok er 3 Snese. 1 Ol er 4 Snese. 1 Zimmer er 4 Degger, 1 Degger er 10 Stykker (Skind). 1 Gros er 12 Dusin. 1 Dusin 12 Stkr. 1 Balle