Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/91

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Papir er 10 Riis, 1 Riis er 20 Bøger, 1 Bog Trykpapir er 25 og 1 Bog Skrivpapir 24 Ark. Skibsmaal. Skibes Drægtighed udtryktes tidligere alene i Commercelæster, men ved Lov af 13 Marts 1867 blev det bestemt, at den for Fremtiden skulde angives

1 Tons, ganske af samme Størrelse som den engelske Register Ton. Ved Maalningen divideres det samlede Indhold af Rummene med 91,5 9, hvilket giver Totaldrægtigheden, da 91,59 dansk Cbfod er liig 100 engelske Cbfod eller 1 Registerton. 1 Ton er' altsaa 91,59 dansk Cbfod og 1 Commercelæst sættes liig

2 Tons. Ifølge Toldvæsenets Bestuvningsreglement regnes til 1 Commercelæst exempelviis af flydende Varer 5 Piber, 9 Oxehoveder, 16 Tønder, 30 Halvtønder, 48 Ankre, 60 Fjerdedeelstønder, 80 Halvankre

, og 96 Ottendedeelstønder, og af Korn var er (løst i Skibet) 24 Tdr. Hvede, 26 Tdr. Rug, 30 Tdr. Byg, 33 Tdr. Havre. Af Oliekager 5200 Pund, af Been 3500 Pd., af Lid 1400 Pd., af Tømmer 90 Cbfod, af Steenkul 18 Tdr., af Jern 5200 Pund.

3. Se vigtigste udenlandske Handelspladsers Maal- og VægtSystemer.

Amsterdam. Længdemaal: 1 El å 10 Palm = 1,59 dansk Alen. 100 Brabanter-Alen = 110,62 danske Alen. Kornmaal: 1 Last å 30 Zak eller JYIud = 21,60 danske Tdr. Viinmaal: 1 Vat a 100 Kanner = 103£ danske Potter. Vægt: 1 Pond å 10 Onsen = 2 danske Pund. (Systemet er det franske med hollandske Navne).

Berlin. Længdemaal: 100 Fod = 100 d. Fod. 1 Alen = 2£ Fod. 100 Alen = 106| dansk Alen. Kornmaal: 1 Last å 60 Scheffel —. circa 23J d. Tdr. 1 Wispel å 2 Malter å 12 Scheffel = 9| d. Tdr.