Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/99

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

5° Celsius er liig 4° Réaumur. — I England anvendes Fahrenheits Thermometer. Det har 32° ved Frysepunktet og 212 ved Kogepunktet, og dets 0 svarer til 14+29 Kulde paa vor Maalestok. Vil man omskrive en Angivelse efter Fahrenheit, maa man først trække 32 fra, og derpaa reducere det Tilbageblevne efter Forholdet 180° F. = 80° R.


Femte Capitel.
Om Penge og Mønter.

1. Om Nødvendigheden af et almindeligt Byttemiddel.

Ligesom Arbeidets Deling, efter hvad vi tidligere have viist, er det første Skridt, Mennesket maa gjøre, naar det fra Vankundighed og Barbari skal hæve sig til Oplysning og Velvære, saaledes vil dette første Skridt ikke kunne gjøres uden i Forbindelse med et andet, nemlig Ombytningen. Den Enkelte kan kun tænkes tilbøielig til at frembringe mere, end hvad han behøver til sine meest paatrængende Nødvendigheders Tilfredsstillelse, naar han er istand til for sit Overskud at tilbytte sig Andres Frembringelser og derved blive deelagtig i flere Nydelser. Bageren vilde ikke bage mere Brød, end han selv var istand til at bruge, naar han ikke ved Hjælp deraf kunde tilbytte sig andre Ting, som han satte Priis paa; og som det gaaer ham, gaaer det alle Andre.

En ligefrem Ombytning af Varer mod Varer, saaledes som vi see den hos Folkene paa et lavere Culturtrin, og saaledes som den oprindeligt maa have været hos Alle fra det Øieblik af, da Principet om Arbeidets Fordeling begyndte at gjøre sig gjældende, — en saadan Ombytning