Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

11

her indskrænke os, til udførligere at referere, følgende interessante Historie, der findes i "Das Ausland" for Juni 1832.

Den 24de April (1832) vare Indvaanerne af Carlisle (i Cumberland-Shire) Vidner til en ikke saa almindelig Handel, Salget af en Kone. Ægtemanden hed Thompson, var en "lille" Forpagter og havde været gift siden 1829. Konen var et net, muntert Væsen, ikke over 22 Aar gammel og, som det syntes, fornøiet over det Bytte, hun skulde gjøre. De havde ingen Børn i deres Ægteskab, og dette i Forbindelse med nogle Familiestridigheder foranledigede dem til ved gjensidig Overeenskomst at skilles ad. Udraaberen blev sendt omkring for at underrette Publicum om Salget, der lokkede flere tusinde Mennesker hid. Hun stod paa en høi Egestol, omringet af mange af sine

    mingham berette, har atter en Ægtemand for kort Tid siden bragt sin Kone paa Torvet for at sælge hende. Hun havde imidlertid kun staaet et Par Minuter med Strikken om Halsen, da der meldte sig en Kjøber, og Handelen var snart sluttet." — Videre beretter "Leipzig. Allg. Zeitung" f. A. 1838, at en Kone den 17. i Nobr. var bragt til Torvet i Ludlow med en Strikke om Livet og solgt for 3 Shilling. — Videre beretter "Allg. Modenzeitung" 1846 Nr. 35 S. 280, at en Kone den 17. Mai 1846 var bleven solgt i England for c. 10 Rdl. i vore Penge. Og ifølge "Europa", 2det Bind 11te Hefte, Feuilletonen Side 526, blev en Kone sat til offentlig Auction i Shrewsbury den 14de Mai 1836.