Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/19

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

17

Huusfælle), lecti socia (en Mare, der breder sig i hans Seng), dracaena custodita (en altid lurende Drage), vipera vestita (en glindsende Øgle), pugno voluntaria (en utrættelig Skjændegjæst), bellum sumptuosum (en kostbar Historie), dispendium quotidianum (et Danaidernes Kar for Mandens Pung), homimum procreandorum officina (et bevægeligt Menneskeværksted), animal malitiosum (et ondskabsfuldt Dyr), malum neccesarium (et desværre nødvendigt Onde).

Vende vi nu tilbage til vort Thema, som den citerede Autor udtrykker paa denne Maade:

Om Fruentimmerne ere Mennesker?
saa tvinger vor Sandhedskjærlighed os til at indrømme, at Bibelen et Sted synes at svare bekræftende. Vi sigte her til det 1ste Brev til Timotheus:

"Men de skulle blive salige gjennem deres Børn".

Da nu paa den ene Side kun Mennesker kunne blive salige, og Fruentimmerne paa den anden Side er betagne af en saa ivrig Higen efter at erhverve sig dette Krav paa den evige Salighed, at de mangen Gang ikke vente, til de som Koner erhverve en Ret dertil, men allerede som Piger idetmindste gjøre Fordring derpaa, saa maae vi vel belave os paa ogsaa engang at træffe paa Fruentimmer i den anden Ver-