Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/12

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
VI
      Side.


No. 3. Beretning over Colonialvarer fra London 98
4. Telegraph-Depeche. — Forhøielse af Limitum 99
5. Stadfæstelse af Depechen 100
6. Telegraph-Depeche. — Prisen er endnu for lav 100
7. Telegraph-Depeche. — Ordre til at kjøbe 101
8. Underretning om at Theen er indkjøbt. — Indigoen kan næppe kjøbes til Limitum 101
9. Underretning om Resten af Ordrens Udførelse. — Stadfæstelse af Depecherne 101
10. Svar paa No. 2 og 8. — Ordre til Afskibning 102
11. Connossements og Facturas Indsendelse. — Bemærkninger angaaende det oprindelige Limitum 103
12. Factura over Indigo og Thee 104
13. Svar paa No. 9 og 11. — Indsendelse af Remisser mod Factura-Beløbet 105
Tiende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Java-Caffe fra Amsterdam 106—123
No. 1. Svar paa et tidligere Brev. — Underretning om Colonialmarkedets Tilstand, og Opfordring til at kjøbe 106
2. Markedsberetning fra Amsterdam 107
3. Ordre paa Caffe. — Limitum. — Rembours Hamborg 112
4. Credit aabnes. Ordre til Assurancebesørgelse 112
5. Telegraph-Depeche 113
6. Telegraph-Depeche. Svar paa No. 5 113
7. Telegraph-Depeche. Svar paa No. 6 113
8. Svar paa Nr. 3. — Bekræftelse af Depecherne. — Ordren er udført 114
9. Ordrens Udførelse maa grunde sig paa en Misforstaaelse, da Limitum er overskredet 115
10. Oplysning med Hensyn til Indholdet af en Telegraph-Depeche. — Man kan ikke anerkjende at Limitum er overskredet. — Tilbyder imidlertid at tage Caffen á meta 116
11. Man gaaer ind paa Forslaget om at tage Caffen á meta; mener ikke at have foranlediget Feiltagelsen 117
12. Telegraph-Depeche 117
13. Telegraph-Depeche 118
14. Anerkjendelse af No. 16 og Stadfæstelse af foranstaaende Depeche. — Formodning om at Caffen kan sælges endnu bedre i Kjøbenhavn 118
15. Besvarelse af No. 14. — Markedet flaut. — Ordre til Caffens Afskibning 119