Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/11

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
V
      Side.


No. 3. Spediteuren ønsker Varerne tilbageholdte indtil Skibsleilighed haves 77
4. Taksigelse Tor den Indsendte Ordre, der snart ventes udført 78
5. Svar paa No. 3 vedrørende Speditionen 78
6. Underretning til Spediteuren om at Jernet er parat til Afsendelse 79
7. Anmodning fra Spediteuren om Varernes hurtige Afsendelse 79
8. Advis om Varernes Afsendelse per Jernbane 80
9. Advis til Afsenderen om Varernes Afskibning 80
10. Nota over Omkostninger 81
11. Advis til Adressaten om Varernes Afskibning 81
12. Underretning om at Ordren er udført. — Indsendelse af Connossement og Factura. — Trassering for Beløbet 82
13. Factura over forannævnte Jern 83
14. Vexlernes Indsendelse til Accept 86
15. Trassaterne melde, at de ei ville acceptere Vexlerne i disses nuværende Form 86
16. Præsentanten underretter Trassenterne om at Accept er nægtet 87
17. Trassenterne angive Grunden for den i Vexlerne indførte Clausel; trække andre Vexler 88
18. Vexler indsendes til Accept og Discontering. — Rimesse ønskes 89
19. Underretning om at Vexlerne ere accepterede 89
Ottende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ladning Salt fra St. Ybes 90—96
No. 1. Rhederen underretter sin Skibsfører om, at han skal hente en Ladning Salt i St. Ybes 90
2. Ordre indsendes. — Meddelelse om at Skibet er underveis. — Rembours paa Hamborg 91
3. Credit aabnes. — Ordre til Assurance Besørgelse af Saltet 92
4. Saltet er afladet. — Factura indsendes. — Beløbet trasseres paa Hamborg 92
5. Factura over Salt 93
6. Skipperen melder sin Rheder, at han er færdig til Afseiling 93
7. Advis til Trassaterne om de ifølge foranstaaende Brev trukne Vexler 94
8. Assurance-Nota over Saltet 95
9. Underretning om at Vexlerne ere accepterede samt Assurancen tegnet 95
Niende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Thee og Indigo fra London 96—106
Nr. 1. Limiteret Ordre udsendes 96
2. Svar. — Ordren formodes tildeels at kunne udføres billigere. — Beretning meddeles 97