Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/14

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
VIII
      Side.


No. 6. Markedsberetning fra Rio Janeiro 142
7. Meddelelse angaaende Indkjøb af Caffen til det Huus, som skal besørge Assurancen 144
8. Underretning om at Police er aabnet 144
9. Caffen er afladt. — Connossement og Factura indsendes. — Beløbet trasseret paa London 145
10. Indsendelse af Connossement og Factura. — Copie til Trassaterne og Advis om Tratterne 145
11. Anerkjendelse af Rimesser. — Assurance tegnet. — Tratter honorerede 146
Fjortende Afsnit. Brevvexling angaaende en Consignation af Søm fra Gotheborg 147—159
No. 1. Svar paa Tilbud af Søm. — Opfordring til Consignation 147
2. Vil ikke for Øieblikket indlade sig paa Consignation 148
3. Svar. — Indsendelse af en Conto-Courant 148
4. Anerkjendelse af den modtagne Conto-Courant. — Rimesse indsendes 149
5. Conto-Courant, henhørende til No. 4 150
6. Opgave over solgt Rimesse. — Meddelelse om Markedet 152
7. Underretning om Afsendelse af en Consignation. — Connossement. — Bestemmelser med Hensyn til Salget 152
8. Meddelelse om Skibets Ankomst og Salg af endeel af Varerne 153
9. Underretning om videre Salg. — En Deel er oplagt 154
10. Svar paa de to foregaaende Breve. — Tilfredshed med Salget. — Anmodning om Rimessers Indsendelse 155
11. Salg af Restpartiet. — Rimesse à Conto Mellemværende 155
12. Anerkjendelse af modtagne Contanter. — Advis om en Tratte 156
13. Forhandlingsregning indsendes. — Meddelelser angaaende Markedet og Opmuntring til Consignation 157
14. Forhandlingsregning over Søm 158
15. Svar paa No. 12. — Forespørgsel angaaende et Parti Søm 159
Femtende Afsnit. Brevvexling i Anledning af en Ordre paa Byg fra Bergen og en Consignation til samme Plads, samt et Havarie 159—173
No. 1. Ordre paa Byg og Befragtning af Skib dertil. — Bestemmelse med Hensyn til Beløbet. — Bemærkninger om Markedet 159
2. Svar. — Man venter snart at kunne udføre Ordren 160
3. Ordren er udført. — Skib befragtet. — Bemærkninger angaaende Limitum 161