Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/15

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
IX
      Side.


No. 4. Indsendelse af Rimesse til Dækning af Bygget. — Bemærkninger med Hensyn til Afladningen 162
5. Opgave over solgte Banco. — Skibet har havt en lang Reise til Ladestedet 163
6. Nota over solgte Banco-Vexler 163
7. Indsendelse af Certepartie, Connossement og Factura. — Foreløbig Underretning om en Consignation 164
8. Factura over Byg til Bergen 164
9. Underretning om et Havarie. — Indsendelse af et Connossement over en Consignation og Bestemmelse med Hensyn til Salget 165
10. Anerkjendelse af modtagen Factura. — Paa Grund af Prisernes Dalen fraraades Consignation 166
11. Anerkjendelse af det modtagne Connossement. — Skibet er ankommet — Markedet flaut. — Remisse á Conto følger. — Bemærkninger angaaende Forliset og Ordre til Incassation af Beløbet for det bjærgede 167
12. Anerkjendelse af modtagne Rimesse. — Yderligere Meddelelser angaaende Forliset 168
13. Underretning om Ladningens Salg. — Forhandlingsregning sendes 168
14. Meddelelse angaaende Havariet. — Markedets Tilstand 169
15. Anerkjendelse af modtagen Conto Courant — Gjentagen Opfordring om at erholde Connossementet over den forliste Ladning 170
16. Forhandlingsregning over Byg fra Bergen 171
17. Indsendelse af det affordrede Connossement. — Ordre med Hensyn til Havarie-Udbyttet 172
18. Afgjørelse af Havariet. — Disposition over Provenuet 172
19. Nota over en Incassation 173
Sextende Afsnit. Brevvexling mellem Kjøbenhavn og Leith angaaende forskjellige Forretninger navnlig Kornforretninger 173—200
No. 1. Telegraph-Depeche med Ordre til Indkjøb af Hvede 173
2. Telegraph-Depeche meldende Indkjøbet 174
3. Stadfæstelse af Depecher. — Underretning om Indkjøbet af Hveden og Skibs Befragtning. — Bemærkning med Hensyn til Commissionen 174
4. Bemærkninger angaaende Vægten og Afskibningen af Hveden samt om Commissionen. — Ordre med Hensyn til Beløbets Inddragelse. — Underretning om at en ny Ordre er afsendt pr. Telegraph 175
5. Telegraph-Depeche med Ordre paa Hvede 176