Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
X
      Side.


No. 6. Telegraph-Depeche med Anstilling af Hvede 177
7. Telegraph-Depeche, meldende Salget af det anstillede Parti 177
8. Telegraph-Depeche med en Ordre til Assurancebesørgelse 177
9. Indsendelse af Certepartier, Connossementer og Factura'er over tvende Ladninger Hvede. — Advis om Tratter. — Bemærkninger med Hensyn til Assuranceordren og Forslag til fremtidige Forretninger 178
10 og 11. Factura'er over 2 Ladninger Hvede 180
12. Advis om Tratter 181
13. Stadfæstelse af det pr. Telegraph meldte Salg. — Rembours kan endnu ei opgives. — Yderligere Bemærkninger med Hensyn til Commissions-Beregningen 181
14. Telegraph-Depeche angaaende opstaaede Uenigheder 182
15. Skibets Bestemmelsessted kan ei forandres. — Kjøberens Forpligtelser fordres strængt opfyldte. — Den tidligere begjærte Assurance er tegnet. — Bemærkninger om Forretningerne 182
16. Nota over besørget Assurance 184
17. Oplysning angaaende opstaaede Differencer. — Ordre til Beløbets Inddragelse. — Policer ønskes indsendt til Trassaterne 185
18. Stadfæstelse af Depechen No. 14. Forandret Bestemmelsessted for Ladningen 186
19. Indsendelse af Secunda-Vexler med Ordre til at erholde Primaerne udleverede og i sin Tid incassere Beløbet. — Ordre til Salg af en oplagt Ladning Kul 187
20. Factura over Kul 188
21. Indsendelse af Policer. — Man vægrer sig ved at løbe nogen Risico som Følge af de opstaaede Differencer. — Rimesse anerkjendes. — Bemærkninger om Salget af Kullene 188
22. Police paa en Ladning Hvede 189
23. Advis om Tratter. — Bemærkninger om Markedet 191
24. Nærmere med Hensyn til den opstaaede Difference og Assurancetegning. — Anerkjendelse af modtagne Ladnings-Documenter 191
25. Retfærdiggjørelse med Hensyn til de opstaaede Differencer. — Misfornøielse med Assurancetegningen 192
26. Forsøg paa at faae Kjøberen til at staae ved sit Ord. — Man truer med Rettens Mellemkomst 193
27. Kjøberens Svar. — Man gjør Sælgerne opmærksom paa deres uforsvarlige Fremgangsmaade og protesterer imod at faae Ladningen paatvungen 193