Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/17

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
XI
      Side.


No. 28. Betinget Antagelse af Tratterne. — Yderligere Meddelelser angaaende den opstaaede Uenighed og Forsøg paa at unddrage sig Ansvaret 194
29. Sælgeren har gjort nye frugtesløse Forsøg paa at tvinge Kjøberen til at staae ved sin Handel, og tilbyder nu at ville bære en Part af Risicoen 195
30. Afskiberne protestere imod at have videre med Sager at

gjøre og tilbyde at underkaste sig Voldgifts-Kjendelse. — Retfærdiggjørelse med Hensyn til den udførte Assurance-Ordre

196
31. Underretning om, at den omqvæstionerede Ladning har givet et godt Resultat; man frafalder sin tidligere Paastand om Afladerens Ansvar. — Bemærkning angaaende Assurancen 197
32. Markedsberetning om Korn fra Leith 198
33. Svar paa No. 31. — Forhandlingsregning indsendes 199
34. Forhandlingsregning over Kul 200
Syttende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Mandler fra Hamborg 201—209
No. 1. Indsendelse af en limiteret Ordre. — Bemærkninger i Anledning af at dette er den første Forretning 201
2. Ordre til Spediteuren med Hensyn til Viderebefordringen 202
3. Taksigelse for den modtagne Ordre. — Indsendelse af udførlig Beretning 202
4. Beretning om Colonialvarer fra Hamborg 203
5. Ordren er udført, Varerne ere afsendte pr. Jernbane. — Factura indsendes. — Beløbet ønskes remitteret 206
6. Factura over Mandler fra Hamborg 207
7. Underretning til Spediteuren i Kiel angaaende Varernes Afsendelse 208
8. Underretning fra Spediteuren om Varernes Viderebefordring pr. Dampskib 208
9. Speditions-Nota 209
10. Anerkjendelse af Factura og Indsendelse af Beløbet 209
Attende Afsnit. Brevvexling angaaende en Consignation af Byg til London 210—221
No. 1. Indsendelse af Markedsberetning og Opfordring til Consignation 210
2. Beretning om Korn fra London 211
3. Foreløbig Underretning om en paatænkt Consignation 212