Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/18

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
XII
      Side.
No. 4. Indsendelse af Connossement. — Ordre med Hensyn til Salget og Rimesse for Ladningen 213
5. Anerkjendelse af Connossement og Remisse mod Ladningen. — Assurance tegnet. — Markedet lavere 214
6. Ladningen er ankommen efter en meget lang Reise. — Bygget i daarlig Condition. — Markedet dalende 215
7. Salg af Ladningen. — Bemærkninger om sammes Qvalitet 215
8. Indsendelse af Factura og Resten af Beløbet. — Bemærkninger om Markedet 216
9. Forhandlingsregning over Byg fra London 217
10. Misfornøielse med det adviserede Salg. — Fordring paa Erstatning 218
11. Man protesterer imod at have noget Ansvar for det daarlige Udfald af Consignationen 219
12. Yderligere Bemærkninger i Anledning af de opstaaede Tvistigheder 220
Nittende Afsnit. Brevvexling i Anledning af en Consignation af Hvede til Hull 221—231
No. 1. Underretning om en paatænkt Forretning. — Anmodning om at erholde Conto finto etc. 221
2. Bemærkninger angaaende Vanskeligheden for en Commissionair ved at udtale sin Mening. — Oplysning om Markedet og Indsendelse af Conto finto 222
3. Conto finto over Hvede solgt i Hull 224
4. Beretning og Priiscourant over Korn etc. fra Hull 225
5. Indsendelse af Connossement over en Consignation og Bestemmelser med Hensyn til Salget og Remisse for Beløbet samt Assurancen. — Bemærkninger om Ladningen 227
6. Anerkjendelse af det modtagne Connossement og Rimesse à Conto Beløbet 228
7. Underretning om Skibets Ankomst. — En Deel er solgt 228
8. Telegraph-Depeche med Forespørgsel angaaende Salg til lavere Priis end limiteret 229
9. Telegraph-Depeche med Ordre til Salg fra Skib 229
10. Underretning om Salg af Resten af Hvedeladningen 230
11. Forhandlingsregning og Afregning samt Rimesse indsendes 230
12. Anerkjendelse af modtagne Rimesser. — Tilfredshed med Salget af Ladningen 231
Tyvende Afsnit. Brevvexling angaaende et Accreditiv 232—236
No. 1. Forespørgsel angaaende et Huus, der har givet Accreditiv paa en anden Plads 232