Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/19

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
XIII
      Side.
No. 2. Oplysning om Husets Soliditet. — Accreditivet er ei endnu indløbet 232
3. Da Credit ei er aabnet, vil man foreløbig holde de ordinerede Varer tilbage 233
4. Opfordring til Committenten om at besørge Accreditivet behørigt adviseret 233
5. Advis om Accreditivet 234
6. Undskyldning for den begaaede Forseelse og Underretning om at Credit nu er aabnet 234
7. Underretning om Varernes Afsendelse 235
8. Da Credlt er aabnet, ville Tratterne nu blive honorerede 235
Eenogtyvende Afsnit. Brevvexling angaaende Blanco-Credit 236—238
No. 1. Opfordring til Forretningsforbindelse og Anmodning om en

Blanco-Credit

236
2. Tilsigelse af en noget mindre Credlt. - Nærmere Betingelser for en Forretningsforbindelse 237
3. Et afslaaende Svar paa No. 1 238
Toogtyvende Afsnit. Brevvexling i forskjellige Vexelanliggender 238—250
No. 1. Indsendelse af Dækning for et Tilgodehavende 238
2. Betaling er nægtet. — Protest optaget. ~ Recambio-Regning Indsendes 239
3. Recambio-Regning over en af Mangel paa Betaling protesteret Vexel 239
4. Underretning fra Trassaterne om at Accept er nægtet og

Grunden derfor. — Indsendelse af Conto-Courant

240
5. Underretning fra Trassenten om at Vexlen tilligemed Protestomkostninger nu ville blive betalte af Trassaterne 240
6. Indsendelse af Rimesse til Indfrielse af den protesterede Vexel. — Anerkjendelse af Conto-Courant 241
7. Conto-Courant henhørende til Brevet No. 4 242
8. Renteliste henhørende til Conto-Couranten 244
9. Indsendelse af Vexel til Acceptbesørgelse 246
10. Vexlen er protesteret af Mangel paa Accept og retourneres tilligemed Protesten 246
11. Et andet Svar paa No. 9. — Accept er modtaget for en Deel af Beløbet 246
12. Advis om Nødsadresse 247
13. Svar paa Advis om Nødsadresse 247
14. Advis om Intervention fra Adressaten 248
15. Trassenternes Svar til Adressaterne 248