Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/260

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


240 . Underretning fra Trassaterne om at Accept er nægtet og Grunden derfor. — Indsendelse af Conto- Courant.'l Kjøbenhavn 5te Janur 1858. Herr Ladvig Jespersen. Nykjøbing paa Falster. Af Herr P. Lauritzen hersteds bleve vi idag præsenteret til Betaling en af Dem paa os, uden Advis, trasseret a vista Vexel stor: Rdlr. 1241. 5. 6. som vi imidlertid have maattet lade protestere, som Følge af at denne Vexel, dersom Underskriften forøvrigt er ægte, maa grunde sig paa en Misforstaaelse fra Deres Side. Efter vore Bøger har De nemlig intet saadant Beløb disponibelt hos os, og selv om vi for at undgaae Protesten kunde have havt Lyst til at indfrie Deres Tratte, fandt vi dog stor Betænkelighed derved, da det ganske stred mod Aftale at træde under dette Forskud, ligesom det ogsaa forekom os paafaldende, at De ikke i et saa specielt Tilfælde havde sendt os Advis- Ydermere er Pengeknapheden saa trykkende, at vi ikke uden Varsel kunne indlade os paa contante Forskud. Vi sende Dem vedføiet et Uddrag af vore Bøger tilligemed Renteliste til Aarets Slutning, som vi bede Dem undersøge, og dernæst anføre - Rdlr. 109. 5. 9. Saldo i Deres Faveur, ligelydende i ny Regning under 1ste Januar. Vi beklage meget den indtrufne Feiltagelse, men troe efter Omstændig- hederne ikke at at burde handle anderledes end vi gjorde. Med megen Agtelse Samson Cohn »S; Co. . Underretning fra Trassenten om at Vexlen tilligemed Protest- omkostninger nu vil blive betalt af Trassaterne. Nykjøbing p. Falster 7de Januar 1858. Herr P. Laaritzen. Kjøbenhavn. I Besiddelse af Deres meget Ærede af 5. dennes tilligemed Recambio- Regning bemærker jeg med Beklagelse, at min Rimesse l/Samson Cohn <fc Go. er blevet protesteret af Mangel paa Betaling, hvilket hidrører fra en Mis- forstaaelse fra min Side.

  • ) Paa Grand af Pladsen findeii denne først Side 242.

Digitized by Google