Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/261

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


241 Jeg har idag givet ovennævnte Herrer Ordre til. at indfrie den hos Dem beroende Vexel samt betale paaløbende Omliostninger imod Udlevering af Vexlen tilligemed Protest. Med Agtelse Ludvig Jespersen. . IndsendelBC af Rimesse til Indfrielse af den protesterede Vexel. — Anerkjendelse af Conto-Courant. Nylijøbing p. Falster 7de Januar 1858. Herrer Samson Cohn & Co. Kjøbenhavn. Af Deres meget Ærede af 5. dennes seer jeg med Forbauselse, at jeg har begaaet en Feil ved at afgive paa Dem: Rdlr. 1241. 5. 6. a vista o/ S. Lauritzen, det jeg bemærlier, at jeg for Øieblililiet iLun har et meget ringe Beløb i Gasse hos Dem. Den mig tilstillede Conto-Courant har jeg befunden rigtig og overeens- stemmende overført: Rdlr. 109. 5. 9. som Saldo i min Faveur pr. 1 dennes. Jeg seer ved denne Leilighed, at Feilen ligger i, at jeg ilil&e har crediteret Dem for de til min Svigersøn under 10. Decb. udbetalte Rdlr. 2000, hvilket hidrører fra, at han først i Decbr. Maaned tilslirev mig, at han næppe vilde behøve dette Beløb før midio Januar; men formodentlig har han senere taget anden Bestemmelse, hvorom han dog ei har underrettet mig. Med Posten idag tillod jeg mig at sende Dem: Rdlr. 1200 Sedler, og beder jeg Dem behagl. snarest mulig dermed indfrie min hos Herr S. Lau- ritzen beroende protesterede Vexel med derpaa løbende Omltostninger , mod Udlevering af de nødvendige Papirer, som bedes mig tilstillede. Med megen Agtelse Ludvig Jespersen.

Digitized by Google